photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Nabór – studia doktorancke – budownictwo

indeks_doktoranta

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłaszają rekrutację na stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Czas trwania studiów od 01.10.2017 roku do 30.09.2021 roku. Szczegółowe zasady rekrutacji określa uchwała Senatu SGGW w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim […]

Seminarium 18.07.2017

Group study

W dniu 18.07.2017 r. o godz. 12.15 (wtorek) w Auli II Wydziału BiIŚ odbędzie się seminarium pani mgr inż. Doroty Wychowaniak, w związku z końcowym etapem  przewodu doktorskiego. Tytuł prezentacji: „Samooczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego na terenach przyległych do składowiska odpadów z pionową przesłoną izolacyjną”. Wstęp wolny

Wyniki konkursu CASIO

konkurs

Miło nam poinformować, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska we współpracy z firmą CASIO, dla studentów kierunku Budownictwo, nagrody i wyróżnienia przyznano: 1. miejsce Aleksandra Winiarz 2.miejsce  Aneta Smoczyńska 3. miejsce Daniel Przybylski wyróżnienie: Martyna Czarnecka Gratulujemy zwycięzcom!

Seminarium naukowe 10.07.2017 mgr inż. Małgorzata Słapińska

Group study

W dniu 10.07.2017 r. o godz. 13 15 (środa) w Sali Rady Wydziału odbędzie się seminarium pani mgr inż. Małgorzaty Słapińskiej, przed wszczęciem przewodu doktorskiego. Tytuł prezentacji: „Wykorzystanie charakterystyki spektralnej – reflektancji zbiorników wodnych do określenia jakości wód śródlądowych”. WSTĘP WOLNY

Seminarium naukowe 10.07.2017 mgr inż. Wojciech Ciężkowski

Group study

W dniu 10.07.2017 r. o godz. 12.15 (środa) w Sali Rady Wydziału odbędzie się seminarium pana mgr. inż. Wojciecha Ciężkowskiego, przed wszczęciem przewodu doktorskiego. Tytuł prezentacji: „Wyznaczenie przestrzennej zmienności strumieni CO2 i H2O dla ekosystemu mokradłowego w dolinie rzeki Biebrzy na podstawie wybranych wskaźników teledetekcyjnych”. WSTĘP WOLNY

Nabór na studia doktoranckie

indeks

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na 4. letnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie Ochrona i kształtowanie środowiska. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Uchwałą Nr 36-2013/2014 Senatu SGGW z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na […]

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony