photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Seminarium Spotkanie

W dniu 27.02.2017 r. o godz. 1415 (wtorek) w Sali Rady Wydziału odbędzie się seminarium pana mgr. inż. Stanisława Raczyńskiego, przed wszczęciem przewodu doktorskiego. Tytuł prezentacji: „Ocena możliwości zastosowania profili cienkościennych z forniru do budowy ultra-lekkich konstrukcji nośnych”. Wstęp wolny.

Zajęcia w semestrze letnim w r. akad. 2017/2018 – przypomnienie

ogloszenie-studenci-150x150

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem nr 98 Rektora SGGW, zmieniającym zarządzenie nr 36,  zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się 22 lutego 2018 roku.

Dzień otwarty SGGW

Dzien_otwarty_022018

Dzień Otwarty SGGW – 03.02.2018r.  W dniu 03.02.2018r., w Laboratorium Centrum Wodne SGGW miał miejsce Dzień Otwarty SGGW. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska był reprezentowany przez dziekana wydziału, dr hab. inż. Eugeniusza Kodę, prof. nadzw., prodziekanów: dr inż. Małgorzatę Wdowską, dr inż. Daniela Szejbę i dr inż. Janusza Urbańskiego oraz pracowników naukowo-dydaktycznych: dr inż. Marzenę […]

Wnioski o rozłożenie czesnego na raty

ogloszenie-studenci-150x150

WNIOSKI O ROZŁOŻENIE CZESNEGO NA RATY DLA ROKU II; III; IV INŻ. oraz II MGR STUDENCI KONTYNUUJĄCY NAUKĘ (podpisana Umowa przed 01.10.2017r; aneks do Umowy 10.03.2017r) Termin składania wniosków o rozłożenie czesnego na raty upływa; Dla turnusu : A do dnia 24 lutego 2018r;                        B do dnia 03 marca 2018r W podaniu należy uwzględnić […]

Gratulacje – dr hab. Dorota Mirosław-Świątek

Gratulacje

Gratulacje dla Doktora Habilitowanego.   Dziekan, Kolegium Dziekańskie oraz wszyscy pracownicy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie składają najserdeczniejsze gratulacje   Szanownej Pani dr hab. Dorocie Mirosław – Świątek   z okazji nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także […]

Wyjazd dla studentów i doktorantów – Taiwan

ogloszenie-studenci-150x150

Szanowni Państwo Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o semestralnych wyjazdach dla studentów i doktorantów, na podstawie umowy bilateralnej pomiędzy SGGW a National Pingtung University of Science and Technology (Tajwan): 1. Nabór na sem. zimowy (wrzesień-styczeń) roku 2018/19 będzie prowadzony w BWM (pok. 20, bud. 8) do 31 marca 2018. 2. Szczegóły uczestnictwa w wymianie są opisane […]

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony