photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Ogłoszenie dla studentów I roku studiów niestacjonarnych na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska

ogloszenie-studenci

Warszawa, 2017-09-19 OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW I ROKU, I-go i II-go STOPNIA NA KIERUNKACH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, BUDOWNICTWO Na pierwszym zjeździe, tj. 29/09-01/10. studenci zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu: złożenia ślubowania, podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne, podpisania oświadczenia o wyborze sposobu płatności na studiach niestacjonarnych, dostarczenia orzeczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza […]

Podania o wpisy warunkowe, powtarzanie semestru lub przedmiotu dla studiów stacjonarnych

ogloszenie-studenci

 TERMIN SKŁADANIA PODAŃ STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Podania z prośbą o wpis warunkowy na kolejny semestr, powtarzanie semestru lub powtarzanie niezaliczonych modułów (przedmiotów) należy składać w dziekanatach dla odpowiednich kierunków studiów w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2017r*. Studenci, którzy mają niezaliczone przedmioty, a nie złożą stosownego podania w wymaganym terminie zostaną […]

Dodatkowy termin egzaminu końcowego z języka obcego

ogloszenie-studenci

Na wniosek Prodziekanów ds. dydaktyki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zawiadamia o dodatkowym (pozaregulaminowym) terminie egzaminu końcowego dla studentów nieobecnych na egzaminie 14.09.2017r. z powodu choroby lub innych ważnych udokumentowanych okoliczności losowych. Dodatkowy egzamin odbędzie się 28.09.2017. Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność studenta na egzaminie powinny być złożone w sekretariacie SPNJO w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2017r. O […]

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Zaproszenie_inauguracja_2017_18

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska mają zaszczyt zaprosić na Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2017/18 która odbędzie się 3 października 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Auli Kryształowej, ul. Nowoursynowska 166 Treść ogłoszenia

Wnioski o rozłożenie czesnego na raty dla studentów studiów niestacjonarnych

ogloszenie-studenci

Przyjmowane są wnioski  o rozłożenie czesnego na raty dla roku II, III i IV studiów inżynierskich  oraz II roku studiów magisterskich. Treść ogłoszenia Załącznik 1 – opłaty w roku akademickim 2017/2018

Rekrutacja na studia podyplomowe „Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków”

termo

Ruszył nabór na studia podyplomowe na  „Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków”. To już VIII edycja studiów na  Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.  Szczegóły rekrutacji:  Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.  Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy kandydata na studia Podanie o przyjęcie na studia Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia […]

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony