photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Ogłoszenie rekrutacyjne, studia doktoranckie

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na 4. letnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie Ochrona i kształtowanie środowiska. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Uchwałą Nr 36-2013/2014 Senatu SGGW z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na […]

Ogłoszenie rekrutacyjne, studia doktoranckie

bud

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na 4. letnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie Budownictwo. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Uchwałą Nr 36-2013/2014 Senatu SGGW z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia […]

Szkolenie kadry inżynieryjno-budowlanej z Chin w zakresie budownictwa ogólnego – podstawy teoretyczne i praktyczne

IMG_1850

W dniach od 1 czerwca 2015 r. do 17 lipca 2015 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska zostało przeprowadzone szkolenie w zakresie Budownictwa ogólnego dla grupy pracowników kadry inżynieryjnej firm budowlanych z Chin. Uczestniczyło w nim 11 słuchaczy. Organizatorem szkolenia była Katedra Inżynierii Budowlanej, a kierownikiem szkolenia był dr inż. Krzysztof Wiśniewski. W dniach […]

Studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne”

zdjęcie_sonda

Katedra Geoinżynierii zaprasza na studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne”. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW oraz specjalistów […]

Konkurs dla Innowacyjnych Naukowców – INNOWATOR MAZOWSZA

mazowsze-620x500o

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW zachęca młodych naukowców i przedsiębiorców z Mazowsza, którzy mogą pochwalić się innowacjami do udziału w Konkursie Samorządu Województwa Mazowieckiego INNOWATOR MAZOWSZA. Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarcie VII edycji Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki. Zapraszamy młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, […]

Studia podyplomowe

Natura-2000-sggw-620x500o

Katedra Kształtowania Środowiska zaprasza na studia podyplomowe “Zarządzanie obszarami Natura 2000″. Celem studiów jest  podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zagrożeń i monitoringu przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000, a także pogłębienie wiedzy dotyczącej wdrażania Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej, w tym zwłaszcza zasad i metod zarządzania obszarami […]

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony