photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Zmiana godzin pracy dziekanatu studiów stacjonarnych

W dniach 21.07.-25.07. 2014 r. dziekanat czynny od  godz.10.3o – 13.oo (wtorki nieczynne)

Od 28.07. – 29.08 2014 r, – dziekanat czynny  tylko w: poniedziałek  od godz. 12.oo -  14.oo i czwartek od godz.  10.oo  -  12.oo

Dziekanat  kierunku  – Ochrona  Środowiska  w sierpniu  – NIECZYNNY
( bardzo wyjątkowe sprawy  w [...]

Ogłoszenie rekrutacyjne-studia doktoranckie w dyscyplinie Ochrona i kształtowanie środowiska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na 4. letnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie Ochrona i kształtowanie środowiska o specjalności: Ochrona i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych.

Uprzejmie informujemy, że przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Uchwałą Senatu SGGW nr 36 – 2013/2014 [...]

V edycja studiów podyplomowych „Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków”.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska zaprasza na V edycję studiów podyplomowych „Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków”. Absolwent studiów podyplomowych będzie osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnie lub w zespole charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz audytów energetycznych budynków. [...]

Rekrutacja na studia podyplomowe: ZARZĄDZANIE OBSZARAMI NATURA 2000

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania Środowiska zaprasza na studia podyplomowe: “Zarządzanie obszarami Natura 2000“.

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów kierunków: Ochrony Środowiska, Inżynierii  Środowiska, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ogrodnictwa oraz do osób zatrudnionych w administracji państwowej, w tym zwłaszcza na szczeblu gminnym.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób [...]

Zmiana godzin pracy dziekanatu studiów niestacjonarnych

UWAGA

W     OKRESIE    od  09.07.2014  do  05.09.2014 DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH BĘDZIE CZYNNY W ZMIENIONYCH GODZINACH:

ŚRODA                  godz.13.00 – 15.00

PIĄTEK                 godz.13.00 – 15.00

DYŻURY  KOORDYNATORA  ds.  SN  w/w OKRESIE  NIE   ODBYWAJĄ  SIĘ.

W   związku   z   powyższym  studenci  chcący  spotkać  się   z  Koordynatorem   ds.  SN  dr inż.  Waldemarem  Misiakiem  w  miesiącu  lipcu  2014r  proszeni  są  o kontakt  drogą  e-mailową:

waldemar_misiak@sggw.pl

KOORDYNATOR ds. STUDIÓW [...]

Ogłoszenie rekrutacyjne- studia doktoranckie w dyscyplinie Budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na 4. letnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie Budownictwo, specjalność: Geotechnika, materiały i konstrukcje budowlane.

Uprzejmie informujemy, że przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Uchwałą Senatu SGGW nr 36 -2013/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku [...]

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony