photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

SEMINARIA NAUKOWE – ZMIANA GODZIN SPOTKAŃ

Seminarium Spotkanie

Ze względu na spotkanie Zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z pracownikami Wydziału, godziny planowanych na dzień na 20.03.2019 r. w sali 38 – Katedra Geoinżynierii seminariów naukowych ulegają zmianie i przedstawiają się następująco: o godz. 1315 dr inż. Tomasz Olszowski z Politechniki Opolskiej zaprezentuje swój dorobek naukowy w związku z planowanym wszczęciem postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie […]

Seminaria naukowe

Seminarium Spotkanie

UWAGA!!!     ZMIANA GODZIN SEMINARIÓW   W dniu 20.03.2019 r. (środa) w sali 38 – Katedra Geoinżynierii odbędą się seminaria naukowe: o godz. 1315 dr inż. Tomasz Olszowski z Politechniki Opolskiej zaprezentuje swój dorobek naukowy w związku z planowanym wszczęciem postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska; o godz. 1415 dr inż. Magdalena Michel zaprezentuje […]

Seminaria naukowe

Seminarium Spotkanie

W dniu 13.03.2019 r. (środa) w Sali Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbędą się seminaria naukowe: o godz. 1115 mgr Marta Utratna przedstawi prezentację pt. „Znaczenie budowy geologicznej doliny rzecznej dla przebiegu wezbrań na przykładzie wybranych fragmentów doliny Bugu” w związku z planowanym wszczęciem przewodu doktorskiego; o godz. 1215 dr inż. Mariusz Żółtowski przedstawi […]

Dzień Otwarty SGGW 2019 – 23.02.2019r.

Ddzien_Otwarty_SGGW

W dniu 23.02.2019r., w Laboratorium Centrum Wodne SGGW miał miejsce Dzień Otwarty SGGW. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska był reprezentowany przez dziekana wydziału, dr hab. inż. Eugeniusza Kodę, prof. nadzw., prodziekanów: dr inż. Małgorzatę Wdowską, dr inż. Daniela Szejbę i dr inż. Janusza Urbańskiego oraz pełnomocnika ds. kontaktów ze szkołami średnimi – dr inż. Marzenę […]

Dzień Młodego Inżyniera

Dzień Młodego Inżyniera - Logo

  DZIEŃ MŁODEGO INŻYNIERA – 5 MARCA 2019 – ZAPRASZAMY! Zapraszamy już po feriach 5 marca 2019 r. (wtorek) na Dzień Młodego Inżyniera, który odbędzie się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w budynku nr 49 Laboratorium – Centrum Wodne SGGW (Kampus SGGW, ul. Ciszewskiego 6, Warszawa). DMI jest organizowany przez miesięcznik „Builder” oraz Wydział […]

Warsztaty Młodych Inżynierów Budownictwa 28 lutego 2019r

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Warszawski we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Dziekanami wydziałów kształcących na kierunkach budowlanych z Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  i Wojskowej Akademii Technicznej zapraszają wszystkich Studentów chcących poznać problemy praktyki zawodu Młodego Inżyniera budownictwa na Warsztaty, które odbędą się w Warszawie 28 […]

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony