photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Ogłoszenie dla studentów – wybory uzupełniające

Dnia 22 października br. o godzinie 12:00 w Auli nr 1 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska (budynek 33) odbędą się wybory uzupełniające przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.
Kandydatów prosimy o wysyłanie zgłoszeń (nazwisko, imię, kierunek i rok studiów, nr telefonu) do [...]

Ogłoszenie dla studentów i doktorantów

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na projekt biznesowy, społeczny lub kulturalny integrujący Polskę i Ukrainę. Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt z Samorządem Studentów WBIŚ (pokój nr 018) lub Prodziekanem ds. Rozwoju Wydziału Panem dr inż. Januszem Urbańskim najpóźniej do dnia 15 października br.

Więcej informacji w załączniku.

V Seminarium Doktorantów

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W  WARSZAWIE oraz INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZAPRASZAJĄ NA V SEMINARIUM DOKTORANTÓW „Gospodarowanie Wodą i Budownictwo w Warunkach Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Niezurbanizowanych”

Szczegółowy program seminarium na stronie: http://phdwbis.sggw.pl/

Dr Mikołaj Piniewski laureatem stypendium dla młodych wybitnych naukowców

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska przyznała stypendia dla młodych, wybitnych pracowników nauki. W konkursie rozpatrzono 717 wniosków.

Jednym z 202 laureatów jest pracownik Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Pan dr Mikołaj Piniewski.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

Dziekan i Rada

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie

Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego pracownikowi Wydziału

Z radością informujemy, że Rada Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Uchwałą nr  56/2014 z dnia 23 września 2014 roku nadała dr Jarosławowi Chormańskiemu, pracownikowi naszego Wydziału stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów w karierze naukowej.

Dziekan i Rada Wydziału

Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

W dniu 2 października 2014 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach, który serdecznie powitał liczne grono Gości i Sympatyków Wydziału, Jego Pracowników, Doktorantów i Studentów. Władze Uczelni reprezentował [...]

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony