photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


100-lecie urodzin Prof. Józefa Prończuka

czwartek 23.06.2011

PRONCZUK

W dniu 30 czerwca 2011 roku w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska z okazji setnych urodzin Prof. dr. Józefa Prończuka. W spotkaniu, oprócz władz Wydziału i członów Rady Wydziału uczestniczyli: JM Rektor SGGW – prof. dr hab. Alojzy Szymański, Prorektor ds. rozwoju – prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Kanclerz – dr inż. Władysław W. Skarżyński, a także licznie przybyli na uroczystość koledzy, współpracownicy i wychowankowie Prof. Józef Prończuka z całej Polski.

-          Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu; Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego; Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach; Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni Uniwersytet Rolniczy w Lublinie; Katedry Łąkarstwa,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Zakładu Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni,  Akademia Podlaska; Katedry Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska,  Politechnika Białostocka; Biura Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa BIPROMEL; Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Szczeciński; SITWM – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych; Redakcje pism branżowych.

Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Budownictwa i  Inżynierii Środowiska – prof. dr hab. Jerzy Jeznach. JM Rektor SGGG w imieniu własnym i  całej społeczności akademickiej Szkoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego złożył Jubilatowi serdeczne życzenia  dalszych lat zdrowia i pogodnego życia. Prezentację sylwetki i dorobku Jubilata przedstawił – Jego doktorant – Prof., dr hab. Henryk Pawłat.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony