photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Seminarium „Gospodarowanie wodą – aktualne problemy”

wtorek 16.09.2014

Dnia 16 września br. na naszym Wydziale odbyło się seminarium pt. „Gospodarowanie wodą – aktualne problemy”, połączone z Jubileuszem 45-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Edwarda Pierzgalskiego i prof. dr hab. inż. Jana Żelazo. W seminarium uczestniczyło wielu gości z zaprzyjaźnionych uczelni oraz wydziałów, a także instytucji i firm z branży wodnej i melioracyjnej, z którymi Jubilaci współpracowali i nadal współpracują. W seminarium uczestniczył JM Rektor SGGW w Warszawie, Pan prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański wraz z Prorektorami i Kanclerzem Uczelni, Panem dr inż. Władysławem Skarżyńskim oraz byłymi Rektorami i Prorektorami. Na spotkanie licznie przybyli pracownicy i absolwenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, seniorzy, doktoranci.

Seminarium otworzył i gości przywitał Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach, szczególnie serdecznie witając Jubilatów z ich rodzinami i przyjaciółmi. Pan Dziekan w pierwszych słowach wystąpienia podkreślił oddanie Jubilatów w pracy dla dobra Wydziału, Uczelni, środowiska akademickiego i zawodowego oraz w stworzenie podstaw do nowoczesnego uniwersytetu na miarę XXI wieku. Podkreślił również niezwykłość tych wspaniałych naukowców, nauczycieli, wychowawców i kolegów. Następnie Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach przedstawił sylwetkę Profesora Edwarda Pierzgalskiego, natomiast Pan prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik przedstawił sylwetkę Profesora Jana Żelazo.

Podczas seminarium Jubilaci wygłosili referaty: Pan Profesor Edward Pierzgalski na temat „Melioracje wodne – zmienność ich roli i funkcji”, a Pan Profesor Jan Żelazo – „Kompromisy w inżynierii wodnej”.

W swoim wystąpieniu podziękowania i gratulacje Jubilatom złożył JM Rektor SGGW w Warszawie, prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański, który podkreślił, że Profesorowie Pierzgalski i Żelazo to doskonali naukowcy, którzy w szczególny sposób przyczynili się do sukcesu naukowego i dydaktycznego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Dziękując im za ten trud wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę. Następnie słowa życzeń i gratulacji kierowali do Jubilatów obecni na sali goście.

Galeria zdjęć z uroczystości


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony