photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Nabór na studia doktoranckie

sobota 15.07.2017

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na 4. letnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie Ochrona i kształtowanie środowiska.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Uchwałą Nr 36-2013/2014 Senatu SGGW z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (Załącznik nr 1a). Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy; na studia zostanie przyjętych maksymalnie 10 osób. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Szczegóły ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 3

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony