photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne” – rekrutacja trwa

poniedziałek 28.08.2017

Studia doktoranckie KGWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ogłasza nabór na kolejną IX edycję dwu-semestralnych podyplomowych studiów „Projektowanie geotechniczne”.

Studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne” adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
• Podstawy prawne projektowania geotechnicznego (europejskie normy geotechniczne, prawo budowlane, prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze);
• Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne
• Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych i terenowych;
• Metodyka i interpretacja badań terenowych;
• Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne;
• Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich;
• Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych;
• Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych;
• Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów;
• Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko;
• Seminaria dyplomowe.

Studia rozpoczną się w październiku i będą trwać 2 semestry z przerwą międzysemestralną. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych oraz obliczeń numerycznych i seminariów dyplomowych. Łącznie planowane są 182 godziny zajęć, które zostaną zrealizowane w ramach 13 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Uczestnicy po zaliczeniu testów na zakończenie semestrów oraz złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Przewiduje się utworzenie dwóch grup ćwiczeniowych:
Grupa G1 – badania laboratoryjne i terenowe, dobór parametrów i obliczenia geotechniczne
Grupa G2 – projektowanie geotechniczne w budownictwie drogowym i kolejowym.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 22 5935202 i na stronie internetowej http://kg.sggw.pl/stud9/studia.htm


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony