photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Rekrutacja na studia podyplomowe „Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków”

środa 6.09.2017

Ruszył nabór na studia podyplomowe na  „Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków”. To już VIII edycja studiów na  Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.  Szczegóły rekrutacji:

 Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.

 Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
  • 1 fotografię
  • Dowód wpłaty czesnego co najmniej za pierwszy semestr w przypadku płatności w 2 ratach, lub wpłaty całości w przypadku opłaty jednorazowej

 Terminy:

Termin naboru – 1 kwietnia – 30 września

30.09.2017 r. – zakończenie rekrutacji

do terminu I zjazdu – wpłata całości opłaty lub I raty

październik 2017 r. – rozpoczęcie zajęć na I semestrze studiów

 Dokumenty można składać w terminie do 30 września 2017 r. za pośrednictwem:

– poczty tradycyjnej na adres:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Budowlanej
ul. Nowoursynowska 159, budynek 33
02-776 Warszawa

– poczty elektronicznej pod adresem:

kib@sggw.pl


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony