photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Dodatkowy termin egzaminu końcowego z języka obcego

poniedziałek 18.09.2017

Na wniosek Prodziekanów ds. dydaktyki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zawiadamia o dodatkowym (pozaregulaminowym) terminie egzaminu końcowego dla studentów nieobecnych na egzaminie 14.09.2017r. z powodu choroby lub innych ważnych udokumentowanych okoliczności losowych.

Dodatkowy egzamin odbędzie się 28.09.2017.

Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność studenta na egzaminie powinny być złożone w sekretariacie SPNJO w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2017r.

O godzinach egzaminu prosimy dowiadywać się w poszczególnych sekcjach lub sekretariacie SPNJO, informacja również na stronie internetowej SPNJO (zakładka „bieżące informacje”)

Uprzejmie prosimy o udostępnienie powyższej informacji studentom.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony