photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Podania o wpisy warunkowe, powtarzanie semestru lub przedmiotu dla studiów stacjonarnych

poniedziałek 18.09.2017

 TERMIN SKŁADANIA PODAŃ

STUDIA STACJONARNE

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Podania z prośbą o wpis warunkowy na kolejny semestr, powtarzanie semestru lub powtarzanie niezaliczonych modułów (przedmiotów) należy składać w dziekanatach dla odpowiednich kierunków studiów w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2017r*.

Studenci, którzy mają niezaliczone przedmioty, a nie złożą stosownego podania w wymaganym terminie zostaną skreśleni z listy studentów*.

 

*na podstawie &22 i 23 Regulaminu Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony