photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Ogłoszenie dla studentów I roku studiów niestacjonarnych na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska

wtorek 19.09.2017

Warszawa, 2017-09-19

OGŁOSZENIE

DLA STUDENTÓW I ROKU, I-go i II-go STOPNIA NA KIERUNKACH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, BUDOWNICTWO

Na pierwszym zjeździe, tj. 29/09-01/10. studenci zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu:

  • złożenia ślubowania,
  • podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne,
  • podpisania oświadczenia o wyborze sposobu płatności na studiach niestacjonarnych,
  • dostarczenia orzeczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy (o ile nie zostało ono dołączone do składanych dokumentów),
  • dostarczenia podpisanego potwierdzenia odbioru decyzji o przyjęciu na studia.

W dniu 29/09/2017r. (piątek) Dziekanat będzie czynny w zmienionych godzinach dla studentów wyłącznie I roku I stopnia (inżynierskich): studenci kierunków Budownictwo, Inżynieria Środowiska proszeni są o zgłaszanie się celem dopełnienia wszelkich formalności w godzinach 900 - 1200.

W dniu 30/09/2017r. (sobota) Dziekanat będzie czynny w zmienionych godzinach dla studentów wyłącznie I roku II stopnia (magisterskich): studenci kierunku Budownictwo proszeni są o zgłaszanie się celem dopełnienia wszelkich formalności w godzinach 1130-1230, a kierunku Inżynieria Środowiska w godzinach 900- 1000 (grupa I) oraz w godz. 1200- 1300 (grupa II).

Dnia 29/09/2017 (piątek) o godz. 1200 w Auli I Bud. 33 odbędzie się spotkanie organizacyjne Prodziekana ds. Dydaktyki i Rozwoju WBIŚ ze studentami I roku, I stopnia kierunków: Budownictwo, Inżynieria Środowiska. Obecność studentów obowiązkowa!

Opłaty za studia studenci wnoszą po podpisaniu umowy.

Niedopełnienie wszystkich w/w formalności skutkuje skreśleniem z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.

(§ 23 ust. 1 i 2) Regulaminu studiów w SGGW w Warszawie.

 

* są to godziny wyznaczone przez Dziekana w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia, dotyczy tylko pierwszego zjazdu.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony