photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Wykład „To BIM or not to BIM?”

czwartek 12.04.2018

BIM_2018_1

Dnia 10 kwietnia 2018r. w Laboratorium Centrum Wodne odbyła się prezentacja inżynierska „To BIM or not to BIM?”, zorganizowana przez Ambasadora firmy SKANSKA w SGGW. Na początku wykładu, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. przywitał przybyłych prelegentów, pracowników oraz studentów. Dziekan wprowadził uczestników w temat technologii BIM oraz wspomniał o współpracy Wydziału z firmą SKANSKA, oddając następnie głos przedstawicielom tej firmy. Następnie przedstawiciele SKANSKA krótko opowiedzieli o swojej firmie, by płynnie przejść do głównego tematu prelekcji.

W zasadniczej części prelegenci przedstawili możliwości wykorzystania digitalizacji i BIM w budownictwie opierając się na przykładach realizacji własnej firmy. Omówili także różne obszary zastosowania technologii oraz zwrócili uwagę na jej przyszłość i rozwój w budownictwie. Wystąpienie specjalistów zakończył krótki podsumowujący konkurs z nagrodami.

Ostatnią częścią wykładu było przedstawienie studentom oferty programu praktyk letnich w firmie SKANSKA, na które rekrutacja trwa do 7 maja (https://bit.ly/2v6QAvx).

Dziękujemy obecnym reprezentantom władz wydziału, licznie zgromadzonym studentom oraz pracownikom naukowym za udział w prezentacji i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez firmę SKANSKA na naszej uczelni.

Marta Pankowska

Ambasador firmy SKANSKA w SGGW

Zdjęcia z Wykładu

BIM_2018_2 BIM_2018_3 BIM_2018_4 BIM_2018_5
BIM_2018_6 BIM_2018_7 BIM_2018_8 BIM_2018_9
BIM_2018_10 BIM_2018_11 BIM_2018_12 BIM_2018_13
BIM_2018_14 BIM_2018_15

Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony