photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Regulamin zaliczenia sesji letniej w roku ak. 2017/2018 na studiach niestacjonarnych I-go i II-go stopnia

poniedziałek 18.06.2018

 

Regulamin zaliczenia sesji letniej w roku ak. 2017/2018 na studiach niestacjonarnych I-go i II-go stopnia

 

Terminy sesji – wg harmonogramu zjazdów:

Turnus A (rok: II; IV; II mgr):

sesja letnia:  06.07.2018 r. ÷ 08.07.2018 r.

sesja poprawkowa:  31.08.2018 r. ÷ 02.09.2018 r.

 

Turnus B (rok: I; III; I mgr):

sesja letnia:  13.07.2018 r. ÷ 15.07.2018 r.

sesja poprawkowa:  07.09.2018 r. ÷ 09.09.2018 r.

 

Terminy i miejsca egzaminów, zaliczeń ustala w porozumieniu ze studentami osoba odpowiedzialna za moduł/przedmiot (Regulamin studiów w SGGW, § 20 punkt 4).

 

Szczegółowe warunki zaliczenia semestru i rejestracji na kolejny semestr:

  1. Studenci, którzy uzyskają wymaganą programem studiów sumę punktów ECTS, tj. uzyskają wszystkie zaliczenia, otrzymują rejestrację na kolejny semestr (zimowy).
  2. Studenci I roku, których skumulowany (w semestrze pierwszym i drugim łącznie) deficyt punktów ECTS nie przekracza 10 punktów ECTS mogą zostać wpisani warunkowo na semestr 3 (Reg. stud. w SGGW §22, pkt 1.1). Konieczne jest złożenie podania o wpis warunkowy (na formularzu pobranym ze strony internetowej wydziału) na semestr zimowy i odpłatne powtarzanie niezaliczonych przedmiotów w przyszłym roku akademickim. Termin złożenia podania – do dnia 12.09.2018r.
  3. Studenci kolejnych lat (II i następne), których skumulowany deficyt punktów ECTS ze wszystkich zakończonych semestrów studiów nie przekracza 12 ECTS mogą zostać wpisani warunkowo na semestr kolejny (zimowy) (Reg. stud. w SGGW §22, pkt 1.2). Konieczne jest złożenie podania o wpis warunkowy (na formularzu pobranym ze strony: http://wbis.sggw.pl/student/dokumenty-do-pobrania/) na semestr zimowy i odpłatne powtarzanie niezaliczonych przedmiotów w przyszłym roku akademickim. Termin złożenia podania - do dnia 12.09.2018r.
  4. Jeśli deficyt określony punktach 2 i 3 jest wyższy, student może wnioskować o powtarzanie semestru (Reg. stud. w SGGW §22, pkt 3). Konieczne jest złożenie podania o powtarzanie semestru (na formularzu ze strony: http://wbis.sggw.pl/student/dokumenty-do-pobrania/) i odpłatne powtarzanie semestru w przyszłym roku akademickim. Termin złożenia podania - do dnia 12.09.2018r.
  5. Student, który nie zrealizował obowiązków wynikających z rejestracji warunkowej w poprzednich semestrach może być skreślony z listy studentów z powodu braku postępów w nauce (stud. w SGGW §23, pkt 4 i 5)
  6. Studenci skierowani na powtarzanie semestru są zobowiązani do zgłoszenia się na pierwsze zajęcia w semestrze i uzgodnienia z prowadzącym warunków zaliczenia, a następnie zgłoszenia się do dziekanatu w celu podpisania umowy oraz zgłoszenia grupy, w której będą realizowane zajęcia.
  7. Studenci skierowani na powtarzanie przedmiotu są zobowiązani do zgłoszenia się na pierwsze zajęcia w semestrze i uzgodnienia z prowadzącym warunków zaliczenia, a następnie zgłoszenia do dziekanatu numeru grupy, w której będą realizowane zajęcia.
  8. Zgodnie z Organizacją Praktyk Studenckich w roku akademickim 2017/2018, dostępną na stronie http://wbis.sggw.pl/student/praktyka-zawodowa/ studenci III roku zobowiązani są zaliczyć praktykę zawodową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września br. – załącznik 1 do Zarządzenia Nr 36 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.
  9. Studenci ostatniego semestru, tzn. ósmego na studiach I stopnia i czwartego na studiach II stopnia zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej do dnia 30 czerwca br. lub wniosku zaopiniowanego przez promotora o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej ( stud. w SGGW § 27, pkt. 1,2).

 

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków zostaną skreśleni z listy.

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym  w roku akademickim  2018/2019 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska rozpoczynają się w następujących terminach:

TURNUS  A  (rok:  II; IV; II mgr):  14.09.2018 r  ÷  16.09.2018 r.

TURNUS  B  (rok:  I; III; I mgr):     21.09.2018 r  ÷  23.09.2018 r.

 

Prodziekan  ds. Dydaktyki  i Rozwoju

Dr inż. Janusz Urbański


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony