photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Przenośny automat do poboru prób wód powierzchniowych z wyposażeniem – zaproszenie do złożenia oferty

środa 27.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie zarządzenia nr 19 z 2014 r. JM Rektora SGGW w Warszawie (ze zmianami) zaprasza do złożenia ofert na dostawę: przenośnego automatu do poboru prób wód powierzchniowych z wyposażeniem w ramach realizacji projektu „Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego” (INOMEL) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEGIII.

 

Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik 1. Specyfikacja techniczna

Załącznik 2. Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony