photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Gąsowskiej

piątek 29.06.2018

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprzejmie informują o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Moniki Gąsowskiej p.t.: „Wpływ zmian sposobu użytkowania łąk na fizyko-wodne właściwości gleb organicznych na przykładzie obiektu Łąki Soleckie”.
Obrona rozprawy odbędzie się przed Komisją Doktorską 11 lipca 2018 roku o godzinie 12.15 w Audytorium II Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159.
Promotor: dr hab. inż. Ryszard Oleszczuk, prof. nadzw. SGGW w Warszawie.
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Łachacz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski, prof. nadzw. ITP. – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy.
Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161.
Ponadto rozprawa doktorska jest dostępna u Sekretarza Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159, pok. 151, a recenzje na stornie internetowej Wydziału.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony