photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Sieczki

piątek 6.07.2018

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii  Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprzejmie informują o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Anny Sieczki p.t.: „Migracja związków azotu pochodzenia nawozowego w środowisku gruntowo-wodnym”.

Obrona rozprawy odbędzie się przed Komisją Doktorską 18 lipca 2018 roku o godzinie 10.00 w Audytorium II Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159.

Promotor: dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. SGGW w Warszawie.

Promotor pomocniczy: dr Filip Bujakowski – SGGW w Warszawie.

Recenzenci: doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D., prof. nadzw. Uniwersytetu Mendla w Brnie i dr hab. inż. Andrzej Białowiec, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161.

Ponadto rozprawa doktorska jest dostępna u Sekretarza Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159, pok. 151, a recenzje na stronie internetowej Wydziału.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony