photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Marcinkowskiego

czwartek 19.07.2018

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii  Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprzejmie informują o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Pawła Marcinkowskiego p.t.: „Analiza możliwości utrzymania anastomozujących rzek nizinnych na przykładzie rzeki Narwi”.

Obrona rozprawy odbędzie się przed Komisją Doktorską 30 lipca 2018 roku o godzinie 11.30 w Audytorium II Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159.

Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko – SGGW w Warszawie.

Promotor pomocniczy: dr Adam Kiczko – SGGW w Warszawie.

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jarosław Napiórkowski – Instytut Geofizyki PAN i dr hab. inż. Robert Banasiak  – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB.

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161.

Ponadto rozprawa doktorska jest dostępna u Sekretarza Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159, pok. 151, a recenzje na stronie internetowej Wydziału.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony