photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Nabór 2018 – studia doktoranckie w dyscyplinie budownictwo

piątek 27.07.2018

indeks_doktorantaDziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłaszają rekrutację na stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Czas trwania studiów od 01.10.2018 roku do 30.09.2022 roku.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa uchwała Senatu SGGW w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2014/2015 (uchwała nr 36 – 2013/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku).

Na studia będą przyjmowani absolwenci kierunków technicznych posiadający dyplom magistra lub magistra inżyniera. Limit miejsc:  10.

Treść ogłoszenia

Uchwała Senatu SGGW

Załącznik nr 1 – podanie

Załącznik nr 2 – kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 3 – zgoda osoby proponowanej na opiekuna naukowego


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony