photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Konkurs dla młodych naukowców i doktorantów w ramach dotacji celowej MNiSW – edycja 2018

piątek 3.08.2018

konkursDziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ogłasza nabór wniosków na Konkurs dla młodych naukowców i doktorantów w ramach dotacji celowej MNiSW na prowadzenie w 2018 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31 sierpnia b.r. o godz. 12.00  (jeden egzemplarz w wersji papierowej złożony w pokoju 137, bez akceptacji Kwestury na kalkulacji kosztów).

Decyzją Pana Dziekana ranking wniosków jest dokonywany na podstawie ocen wniosków dokonanej przez powołaną Komisję Konkursową.

Każdy wniosek oceniany będzie wg kryteriów:

- 5 pkt. – Cel badawczy

- 5 pkt. – Metodyka

- 5 pkt. – Koszty

Przy czterech osobach oceniających i sumie do 15 pkt., każdy wniosek może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

W przypadku wniosków składanych przez młodych naukowców, pracowników Wydziału, wniosek powinien zawierać akceptację Kierownika Katedry, w przypadku uczestników studiów doktoranckich, Kierownika Studiów Doktoranckich, Kierownika Katedry oraz promotora lub opiekuna naukowego. 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z uchwałą Senatu nr 45-2016/2017 z 27 lutego 2017 r. narzuty kosztów (do kalkulacji) wynoszą odpowiednio 10% wydziałowe i 10% ogólne.

Osoby, które nie rozliczyły środków z poprzedniego konkursu, nie mogą aplikować w bieżącej edycji.

Szczegółowych informacji udziela Robert Zakowicz, pokój 137,  bud. 33.  tel. 35 011

 

Do pobrania:

- Regulamin Konkursu

Wniosek 2018

- Kalkulacja kosztów


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony