photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zaproszenie do złożenia oferty na czujniki do pomiaru stanu wody w cieku

czwartek 30.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie zarządzenia nr 19 z 2014 r. JM Rektora SGGW w Warszawie (ze zmianami),  w ramach realizacji projektu „Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego” (INOMEL) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III,  Umowa nr BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017, zaprasza do złożenia oferty na czujniki do pomiaru stanu wody w cieku.

Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2. Formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony