photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oprogramowania koncepcyjnych modeli symulacyjnych

poniedziałek 3.09.2018

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie zarządzenia nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) JM Rektora SGGW w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na usługę:  wykonanie oprogramowania koncepcyjnych modeli symulacyjnych i metod szacowania ich parametrów, metod operacyjnego planowania oraz baz danych z operacyjnego monitoringu nawodnień podsiąkowych i odwodnień w systemach melioracyjnych użytków rolnych w ramach realizacji Projektu „Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego” (INOME), Umowa nr BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017,  finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III. Zamówienie jest związane z realizacją Zadanie WP3  ”Zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowania innowacyjnych metod operacyjnego planowania regulowanych odwodnień i nawodnień podsiąkowych”.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Klauzule RODO

Ogłoszenie wyników postępowania


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony