photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Ogłoszenie dla Studentów I roku studiów niestacjonarnych!

wtorek 18.09.2018

Studenci 1-go roku, I i II stopnia na kierunkach: BUDOWNICTWO oraz INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  na pierwszym zjeździe, tj. w dniach 21.09-23.09.2018 zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych (budynek 33, parter, pokój nr 13) w celu:

  • złożenia ślubowania,
  • podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne,
  • podpisania oświadczenia o wyborze sposobu płatności na studiach niestacjonarnych,
  • dostarczenia orzeczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy (o ile nie zostało ono dołączone do składanych dokumentów),
  • dostarczenia podpisanego potwierdzenia odbioru decyzji o przyjęciu na studia.

W dniu 21.09.2018 (piątek) Dziekanat będzie czynny w zmienionych godzinach dla studentów wyłącznie 1-go roku I stopnia (inżynierskich) – studenci kierunków Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska proszeni są o zgłaszanie się w celu dopełnienia wszelkich formalności w godzinach 1000 - 1400.

W dniu 22.09.2018 (sobota) Dziekanat będzie czynny w zmienionych godzinach dla studentów wyłącznie 1-go roku II stopnia (magisterskich):

– studenci kierunku Budownictwo proszeni są o zgłaszanie się celem dopełnienia wszelkich formalności w godzinach  0800- 1000 *,

– studenci kierunku Inżynieria Środowiska w godzinach 900- 1000 (grupa I) oraz w godz. 1200- 1300 (grupa II).

Dnia 21.09.2018 (piątek) o godz. 1200 w Audytorium I (bud. 33) odbędzie się spotkanie organizacyjne Prodziekana ds. Dydaktyki i Rozwoju WBiIŚ ze studentami 1-go roku I stopnia kierunków: Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska.

Obecność studentów obowiązkowa!

Opłaty za studia studenci wnoszą po podpisaniu umowy.

Niedopełnienie wszystkich w/w formalności skutkuje skreśleniem z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.

(§ 23 ust. 1 pkt. 1 w związku z § 23 ust. 2) Regulaminu studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

*) są to godziny wyznaczone przez dziekana w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia, dotyczy tylko pierwszego zjazdu


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony