photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Szkolenie BHP – ostateczny termin

wtorek 30.10.2018

Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 82 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 2 października 2017 r. w sprawie szkolenia i instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ochrony przeciwpożarowej studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, student rozpoczynający naukę w SGGW ma obowiązek odbyć szkolenie BHP.

Nie ma możliwości przepisania szkolenia z poprzednich lat i kierunków. W związku z powyższym informuję, że studenci pierwszego roku wszystkich kierunków, którzy nie odbyli szkolenia e-learningowego BHP, mają ostatnią szansę na zaliczenie szkolenia. Ostateczny termin to 2 listopada 2018r.

Z wyrazami szacunku

mgr inż. Barbara Kędzia
Kierownik Inspektoratu BHP


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony