photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Regulamin zaliczenia sesji zimowej w roku ak. 2018/2019 na studiach niestacjonarnych I-go i II-go stopnia

czwartek 17.01.2019

Regulamin zaliczenia sesji zimowej w roku ak. 2018/2019

na studiach niestacjonarnych I-go i II-go stopnia

 

Terminy sesji – wg harmonogramu zjazdów:

Turnus A (rok: II; IV; II mgr):  08.02.2019 r. ÷ 10.02.2019 r.

Turnus B (rok: I; III; I mgr):     15.02.2019 r. ÷ 17.02.2019 r.

 

Terminy sesji poprawkowej (Regulamin studiów w SGGW, §9 pkt.7):

Turnus A:  15.02.2019 r. ÷ 17.02.2019 r.

Turnus B:  22.02.2019 r. ÷ 24.02.2019 r.

 

Terminy i miejsca egzaminów, zaliczeń ustala w porozumieniu ze studentami osoba odpowiedzialna za moduł/przedmiot (Regulamin studiów w SGGW, § 20 punkt 4).

 

Szczegółowe warunki zaliczenia semestru i rejestracji na kolejny semestr:

  1. Studenci, którzy uzyskają wymaganą programem studiów sumę punktów ECTS, tj. uzyskają wszystkie zaliczenia, otrzymują rejestrację na kolejny semestr (letni).
  2. Studenci I roku, których deficyt punktów ECTS nie przekracza 10 punktów ECTS mogą zostać wpisani warunkowo na semestr 2 (Reg. stud. w SGGW §22, pkt 1.1). Konieczne jest złożenie podania o wpis warunkowy (na formularzu pobranym ze strony internetowej wydziału) na semestr letni i odpłatne powtarzanie niezaliczonych przedmiotów w przyszłym roku akademickim. Termin złożenia podania – do dnia 01.03.2019r.
  3. Studenci kolejnych lat (tzn. roku II i następnych), których skumulowany (ze wszystkich zakończonych semestrów studiów) deficyt punktów ECTS nie przekracza 12 mogą zostać wpisani warunkowo na semestr kolejny (letni) (Reg. stud. w SGGW §22, pkt 1.2). Konieczne jest złożenie podania o wpis warunkowy (na formularzu pobranym ze strony: http://wbis.sggw.pl/student/dokumenty-do-pobrania/) na semestr letni i odpłatne powtarzanie niezaliczonych przedmiotów w przyszłym roku akademickim. Termin złożenia podania - do dnia 01.03.2019r.
  4. Jeśli deficyt punktów ECTS jest wyższy od określonego w punktach 2 i 3, student może wnioskować o powtarzanie semestru (Reg. stud. w SGGW §22, pkt 3). Konieczne jest złożenie podania o powtarzanie semestru (na formularzu ze strony: http://wbis.sggw.pl/student/dokumenty-do-pobrania/) i odpłatne powtarzanie semestru w przyszłym roku akademickim. Termin złożenia podania - do dnia 01.03.2019r.
  5. Student, który nie zrealizował obowiązków wynikających z rejestracji warunkowej w poprzednich semestrach może być skreślony z listy studentów z powodu braku postępów w nauce ( stud. w SGGW §23, pkt 4 i 5)
  6. Studenci skierowani na powtarzanie semestru (najbliższego – letniego) są zobowiązani do zgłoszenia się na pierwsze zajęcia w semestrze i uzgodnienia z prowadzącym warunków zaliczenia, a następnie zgłoszenia się do dziekanatu w celu zgłoszenia grupy, w której będą realizowane zajęcia.
  7. Studenci skierowani na powtarzanie przedmiotu są zobowiązani do zgłoszenia się na pierwsze zajęcia w semestrze i uzgodnienia z prowadzącym warunków zaliczenia, a następnie zgłoszenia do dziekanatu numeru grupy, w której będą realizowane zajęcia.
  8. Studenci siódmego semestru na studiach I stopnia i trzeciego na studiach II stopnia zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej do dnia 02.2019r. (odpowiedni formularz do pobrania ze strony internetowej http://wbis.sggw.pl/student/dokumenty-do-pobrania/). Wypełnioną w porozumieniu z promotorem kartę złożyć należy w sekretariacie Katedry, w której realizowany będzie temat pracy. Jednocześnie informację o wyborze tematu, a szczególnie promotora należy przekazać do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych. Jest to jeden z warunków, jaki musi zostać spełniony przed rejestracją studenta na ostatni semestr studiów. Umożliwi to także wpisanie studenta do odpowiedniej grupy na seminarium dyplomowe.

 

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków zostaną skreśleni z listy.

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim  2018/2019 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska rozpoczynają się w następujących terminach:

TURNUS  A  (rok:  II; IV; II mgr):  22.02.2019 r.  ÷  24.02.2019 r.

TURNUS  B  (rok:  I; III; I mgr):     01.03.2019 r.  ÷  03.03.2019 r.

 

Prodziekan  ds. Dydaktyki  i Rozwoju

Dr inż. Janusz Urbański


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony