photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Sybis

niedziela 3.02.2019

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprzejmie informują o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Marty Sybis p.t.: „Wpływ dodatku skrobi modyfikowanych oraz nanostrukturalnego srebra stabilizowanego dekstrynami na właściwości fizykochemiczne kompozytów cementowych”.
Obrona rozprawy odbędzie się przed Komisją Doktorską 13 lutego 2019 r. o godzinie 12:15 w Audytorium II Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159.
Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Promotor pomocniczy: dr inż. Emilia Konował – Politechnika Poznańska
Recenzenci: prof. dr. hab. inż. Jerzy Hoła – Politechnika Wrocławska, dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. nadzw. Politechniki Koszalińskiej.
Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161.
Ponadto rozprawa doktorska jest dostępna u Sekretarza Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159, pok. 151, a recenzje na stronie internetowej Wydziału.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony