photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Regulamin zaliczenia sesji letniej w roku akademickim 2018/2019

sobota 22.06.2019

Regulamin
zaliczenia sesji letniej w roku ak. 2018/2019

na studiach niestacjonarnych I-go i II-go stopnia

Terminy sesji – wg harmonogramu zjazdów:

Turnus A (rok: II; IV; II mgr): sesja letnia: 05.07.2019 r. ÷ 07.07.2019 r.

sesja poprawkowa: 13.09.2019 r. ÷ 15.09.2019 r.

Turnus B (rok: I; III; I mgr): sesja letnia: 12.07.2019 r. ÷ 14.07.2019 r. 

sesja poprawkowa: 20.09.2019 r. ÷ 22.09.2019 r.

Terminy i miejsca egzaminów, zaliczeń ustala w porozumieniu ze studentami osoba odpowiedzialna za moduł/przedmiot (Regulamin studiów w SGGW, § 20 punkt 4).

Szczegółowe warunki zaliczenia semestru i rejestracji na kolejny semestr:

 1. Studenci, którzy uzyskają wymaganą programem studiów sumę punktów ECTS, tj. uzyskają wszystkie zaliczenia, otrzymują rejestrację na kolejny semestr (zimowy).

 2. Studenci I roku, których skumulowany (w semestrze pierwszym i drugim łącznie) deficyt punktów ECTS nie przekracza 10 punktów ECTS mogą
  zostać wpisani warunkowo na semestr 3
  (Reg. stud. w SGGW §22, pkt 1.1). Konieczne jest złożenie podania o wpis warunkowy (na formularzu pobranym ze strony internetowej wydziału) na semestr zimowy i odpłatne powtarzanie niezaliczonych przedmiotów w przyszłym roku akademickim. Termin złożenia podania – dodnia 27.09.2019r.

 3. Studenci kolejnych lat (II i następne), których skumulowany deficyt punktów ECTS ze wszystkich zakończonych semestrów studiów nie przekracza 12 ECTS mogą zostać wpisani warunkowo na semestr kolejny (zimowy) (Reg. stud. w SGGW §22, pkt 1.2). Konieczne jest złożenie podania o wpis warunkowy (na formularzu pobranym ze strony: http://wbis.sggw.pl/student/dokumenty-do-pobrania/) na semestr zimowy i odpłatne powtarzanie niezaliczonych przedmiotów w przyszłym roku akademickim. Termin złożenia podania do dnia 27.09.2019r.

 4. Jeśli deficyt określony punktach 2 i 3 jest wyższy, student może wnioskować o powtarzanie semestru (Reg. stud. w SGGW §22, pkt 3). Konieczne jest złożenie podania o powtarzanie semestru (na formularzu ze strony: http://wbis.sggw.pl/student/dokumenty-do-pobrania/) i odpłatne powtarzanie semestru w przyszłym roku akademickim. Termin złożenia podania do dnia 27.09.2019r.

 5. Student, który nie zrealizował obowiązków wynikających z rejestracji warunkowej w poprzednich semestrach może być skreślony z listy studentów z powodu braku postępów w nauce (Reg. stud. w SGGW §23, pkt 4 i 5) 

 6. Studenci skierowani na powtarzanie semestru są zobowiązani do zgłoszenia się na pierwsze zajęcia w semestrze i uzgodnienia z prowadzącym warunków zaliczenia, a następnie zgłoszenia się do dziekanatu w celu podpisania umowy oraz zgłoszenia grupy, w której będą realizowane zajęcia.

 7. Studenci skierowani na powtarzanie przedmiotu są zobowiązani do zgłoszenia się na pierwsze zajęcia w semestrze i uzgodnienia z prowadzącym
  warunków zaliczenia, a następnie zgłoszenia do dziekanatu numeru grupy, w której będą realizowane zajęcia. 

 8. Zgodnie z Organizacją Praktyk Studenckich w roku akademickim 2018/2019, dostępną na stronie http://wbis.sggw.pl/student/praktyka-zawodowa/ studenci III roku zobowiązani są zaliczyć praktykę zawodową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września br. – załącznik do Zarządzenia Nr
  55 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2018r. zmieniającego Zarządzenie nr 15 z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019. 

 9. Studenci ostatniego semestru, tzn. ósmego na studiach I stopnia i czwartego na studiach II stopnia zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej do dnia 30 czerwca br. lub wniosku zaopiniowanego przez promotora o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (Reg. stud. w SGGW § 27, pkt. 1,2).

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków zostaną skreśleni z listy.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska rozpoczynają się w następujących terminach:

TURNUS A (rok: II; IV; II mgr): 11. 10. 2019 r ÷ 13. 10. 2019 r.

TURNUS B (rok: I; III; I mgr): 04. 10. 2019 r ÷ 06. 10. 2019 r.

 

Prodziekan ds. Dydaktyki i
Rozwoju

Dr inż. Janusz Urbański


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony