photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Framwat – zapytanie ofertowe na usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

czwartek 4.07.2019

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie art. 4.8 ustawy PZP (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz Zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r, zaprasza do złożenia oferty na: Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest Usługa zestawienia prawnych procedur postępowania w zakresie realizacji wybranych inwestycji z zakresu małej retencji w ramach projektu FramWat (CE983), której rezultaty powinny być opisane pisemnie w formie tabelarycznej i opisowej. Zamówienie jest związane z realizacją zadania T3 Policy integration and economic instruments – projektu „FramWat: Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures” (http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html) realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin składania ofert: 12.07.2019, godzina 13.00.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju FramWat

Załączniki do zapytania ofertowego

RODO – Klauzula informacyjna

Wyniki postępowania


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony