photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


50. Konferencja naukowo-techniczna Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

piątek 12.07.2019

W dniach 8-10 lipca 2019 roku w Laboratorium Centrum Wodne SGGW odbyła się 50. Konferencja naukowo-techniczna Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych. Konferencję zorganizował Zakład Technologii i Organizacji Robót Inżynieryjnych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod patronatem Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

W skład Komitetu Honorowego konferencji weszli: JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. Wiesław Bielawski, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniew Franciszek Kledyński, Przewodnicząca Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN prof. Anna Sobotka, Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Roman Lulis, Burmistrz Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy Robert Kempa, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. Eugeniusz Koda.

W skład Komitetu Naukowego, pod kierunkiem Przewodniczącego – dr. hab. inż. Mieczysława Połońskiego, prof. SGGW, weszło 30 samodzielnych pracowników z ośrodków naukowych z całego kraju. Do publikacji w czasopismach naukowych: Archives of Civil Engineering, Acta Scientiarum Polonorum seria Architectura, Open Engineering oraz Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska zakwalifikowano łącznie 48 artykułów konferencyjnych.

W konferencji udział wzięło 120 uczestników, reprezentujących 20 uczelni oraz 17 firm budowlanych.

Sponsorem głównym konferencji była firma WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o., która ufundowała m.in. specjalne upominki dla każdego uczestnika konferencji. Pozostali sponsorzy konferencji to: Athenasoft Sp. z o.o., FCA Poland S.A., Hünnebeck Polska Sp. z o.o., Instar Krzysztof Gałecki, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo PWN.

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez czasopisma: Inżynier Budownictwa, Open Engineering oraz Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. Partnerem konferencji było Miasto Stołeczne Warszawa.

Obrady konferencyjne prowadzono w dziewięciu sesjach tematycznych: I – Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, II – Planowanie przedsięwzięć budowlanych, III – Materiały budowlane, IV – Inżynieria kosztów, V – Koszty i ryzyko inwestycji budowlanych, VI – Technologia robót budowlanych, VII – Bezpieczeństwo robót budowlanych, VIII – Budownictwo zrównoważone, IX – Wybrane zagadnienia planowania i zarządzania.

Na zakończenie konferencji wręczono pamiątkowe dyplomy dla wyróżniających się referatów w każdej sesji oraz nagrody w postaci książek związanych z tematem konferencji.

Galeria zdjęć


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony