photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Obrony prac inżynierski i magisterskich

niedziela 4.08.2019

Dziekanat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w SGGW jak też z uwagi na zmiany wzorów dyplomów, obrony prac inżynierskich i magisterskich w miesiącu wrześniu odbędą się najpóźniej 13 września 2019 r. Po tym terminie we wrześniu nie będzie możliwości przeprowadzenia egzaminów dyplomowych – kolejne terminy będą wyznaczone w październiku.

Prace dyplomowe zaakceptowane i podpisane przez promotora oraz raport JSA (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) muszą być dostarczone do dziekanatu najpóźniej do dnia 10 września 2019 r.

Możliwe są także wznowienia studiów w celu przystąpienia do obrony pracy dyplomowej. Termin składania wniosków o wznowienie studiów wraz z pracą i kompletem dokumentów – do 10 września 2019 r.

Szczegółowe terminy obron dla poszczególnych kierunków, komisje oraz listy studentów będą dostępne w późniejszym terminie.

Przypominamy, że wymogi dotyczące pisania prac dyplomowych, m.in. układu strony tytułowej, treści oświadczeń, streszczenia są określone Zarządzeniem Rektora SGGW Nr 34 z 01.06.2016 r. (do pobrania ze strony internetowej Uczelni).


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony