photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zapytanie ofertowe – niwelator

wtorek 27.08.2019

Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z siedziba w Warszawie przy ul. Nowoursynowska 166, działając na podstawie zarządzenia nr 19 z 2014 roku JM Rektora SGGW w Warszawie (z późn. zmianami), w ramach realizacji projektu:  “Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture for nutrient retention and other ecosystem services in the Neman river catchment” (DESIRE) ” realizowanego w ramach programu Interreg Baltic Sea Region finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaprasza do złożenia oferty na Dostawę niwelatora.

Termin składania ofert: 30.08.2019 godz. 11:00

 

Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy

Załącznik nr 3. Klauzula RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony