photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Wodzyńskiego

piątek 13.09.2019

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii  Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprzejmie informują o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Łukasza Wodzyńskiego p.t.: „Przenoszenie fluktuacji termicznych przez przegrodę budowlaną utworzoną z periodycznego materiału kompozytowego”.

Obrona rozprawy odbędzie się przed Komisją Doktorską 24 września 2019 r. o godzinie 10:30 w Audytorium II Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159.

Promotor: dr hab. Ewaryst Wierzbicki, prof. SGGW

Promotor pomocniczy: dr Dorota Kula – SGGW

Recenzenci: prof. dr. hab. inż. Oleksandr Jewtuszenko – Politechnika Białostocka, dr hab. inż. Piotr Ostrowski – Politechnika Łódzka.

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161.

Ponadto rozprawa doktorska jest dostępna u Sekretarza Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159, pok. 151, a recenzje na stornie internetowej Wydziału.

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony