photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zapytanie Ofertowe na usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

czwartek 19.09.2019

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie art. 4d.1.1 ustawy PZP (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz Zarządzenia nr 19/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r z późniejszymi zmianami, zaprasza do złożenia oferty na: Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i testowania metody statycznej oceny efektywności 50 działań z zakresu małej retencji, w tym osobisty udział zgłoszonych ekspertów w spotkaniu projektowym w Krakowie w terminie 20-21 listopad 2019. Zamówienie jest związane z realizacją zadania T2 Effectiveness of the Natural Small Water Retention Measure, podzadania 2.2 Developing the GIS based method to assess cumulative effect of N(S)WRM at the river basin scale (OT2.3./D.T2.2.1) projektu „FramWat: Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures” realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania ofert: 27.IX.2019, g. 13.00

Załaczniki

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1. Opis

Załącznik 2. Formularz ofertowy

Załączniki 3 i 4. Wykaz zleceń i doświadczeń

Klauzula RODO

Informacja o wborze najkorzystniejszej oferty

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony