photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia – Budownictwo i Inżynieria Środowiska

środa 2.10.2019

Warszawa, 2019-10-01

 

OGŁOSZENIE

DLA STUDENTÓW  STUDIÓW NESTACJONARNYCH

 I ROKU

 I-go i II-go  STOPNIA NA KIERUNKACH BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

Na pierwszym zjeździe, tj. 04/10-06/10.2019r. studenci zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu ( parter, pokój nr 13) w celu:

  • złożenia ślubowania,
  • podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne,
  • podpisania oświadczenia o wyborze sposobu płatności na studiach niestacjonarnych,
  • dostarczenia orzeczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy (o ile nie zostało ono dołączone do składanych dokumentów),

 

W dniu 04/10/2019r. (piątek) Dziekanat będzie czynny w zmienionych godzinach dla studentów wyłącznie I roku I stopnia (inżynierskich):

Studenci kierunków Budownictwo, Inżynieria Środowiska proszeni są o zgłaszanie się celem dopełnienia wszelkich formalności w godzinach 1230 - 1400 (kierunek Budownictwo również w sobotę 05/10/2019 w godzinach 1000 – 1200)

W dniu 05/10/2019r. (sobota) Dziekanat będzie czynny w zmienionych godzinach dla studentów wyłącznie I roku II stopnia (magisterskich):

 

* Studenci kierunku Budownictwo proszeni są o zgłaszanie się celem dopełnienia wszelkich formalności w godzinach  0800- 1000 , a kierunku Inżynieria Środowiska w godzinach 800- 900

 

Dnia 04/10/2019r (piątek) o godz. 1200 w Auli I Bud. 33 odbędzie się spotkanie organizacyjne  Prodziekana  ds. kształcenia  ze studentami I roku, I stopnia kierunków: Budownictwo, Inżynieria Środowiska.

Obecność studentów obowiązkowa!

 

Opłaty za studia studenci wnoszą po podpisaniu umowy.

 

Niedopełnienie wszystkich w/w formalności skutkuje skreśleniem z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.

 

*  są to godziny wyznaczone przez Dziekana w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia, dotyczy tylko pierwszego zjazdu.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony