photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Szkolenie w ramach projektu „Sukces z Natury” – Konstrukcje metalowe – projektowanie 2d a 3d

wtorek 22.10.2019

Studentów, studiujących na VII semestrze studiów I stopnia, kierunku Budownictwo zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu podnoszącym kompetencje studentów i studentek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska zaplanowanym w ramach projektu: „Sukces z natury, kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Zajęcia z przedmiotu „Konstrukcje metalowe – projektowanie 2d a 3d”. Opis treści przedmiotu dostępny jest TUTAJ. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona. W zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci, którzy brali udział w programie staży zawodowych organizowanych w ramach Projektu. Zapisu na zajęcia dokonać można za pośrednictwem systemu e-hms, do dnia 04 listopada 2019 r., do godz. 14:00. Lista zakwalifikowanych uczestników szkoleń opracowana zostanie w oparciu o kryteria rekrutacji obejmujące:  średnią ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim 0-6 pkt, liczbę aktywności prorozwojowych w ostatnim roku kalendarzowym (szkolenia, kursy, konferencje, konkursy naukowe, koła zainteresowań itp.) – po 0,5 pkt za każde, nie więcej niż 5 pkt, orzeczoną niepełnosprawność tak 2 pkt / nie 0 pkt. Dodatkowe informacje dotyczące zaplanowanych zajęć uzyskać można u wydziałowego koordynatora zadania, dr inż. Wiesław Ptacha (pokój 132); email: Wieslaw_Ptach@sggw.pl

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony