photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kariny Zabłockiej

poniedziałek 25.11.2019

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprzejmie informują o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr. inż. Kariny Zabłockiej p.t.: „Wpływ pęcznienia na odkształcenia i wytrzymałość gruntów ilastych”.

Obrona rozprawy odbędzie się przed Komisją Doktorską 11 grudnia 2019 r. o godzinie 12.15 w Audytorium II Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159.

Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski.

Promotor pomocniczy: dr inż. Marzena Lendo-Siwicka.

Recenzenci: prof. dr. hab. inż. Joanna Bzówka – Politechnika Śląska, dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. Politechniki Gdańskiej.

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 161.

Ponadto rozprawa doktorska jest dostępna w pokoju 115 Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159, a recenzje na stronie internetowej Wydziału.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony