photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Instytut Technologiczno-Przyrodniczy poszukuje pracowników

czwartek 23.01.2020

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY POSZUKUJE PRACOWNIKÓW
PO KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach przyjmie do pracy absolwentów Wydziału po kierunku Inżynieria Środowiska, posiadających tytuł zawodowy magistra lub studentów znajdujących się na końcowym etapie edukacji. Zapotrzebowanie Instytutu pokrywa się ściśle z problematyką wykładaną na  tym kierunku i obejmuje:

  • inżynierię sanitarną (wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków),
  • inżynierię wodną (zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią),
  • systemy wodnogospodarcze, obieg wody w zlewni, wykorzystanie zasobów wodnych, systemy, urządzenia i zabiegi regulujące stosunki wodne w glebie, w tym systemy nawadniające,
  • zabiegi ochronne dla wód i gleb oraz rekultywację terenów zdegradowanych, bezpieczne składowanie, unieszkodliwianie, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów,
  • zmiany klimatyczne i ochronę atmosfery.

W kwestiach gospodarki wodnej pożądana jest znajomość systemów GIS i zastosowań ich do tworzenia baz danych dotyczących geoprzestrzeni. Bardzo pożądane są osoby
z zainteresowaniami naukowymi, przy czym w miarę możności zapewniamy pracownikowi profil działalności zgodny z tymi zainteresowaniami. Istnieje realna możliwość uzyskania doktoratu w Instytucie.

Wyróżniającym się pracownikom oferujemy mieszkania służbowe. Dofinansowujemy naukę języka angielskiego. Pracownikom przysługuje dostęp do podstawowego pakietu medycznego.

Prosimy o zgłoszenia z dołączonym CV na adres: itp@itp.edu.pl

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony