photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Dni otwarte SGGW

środa 29.01.2020

Dni_SGGW_012020_4
W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 24 i 25 stycznia 2020 r. odbyły się Dni Otwarte, w których aktywnie uczestniczył Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

W dniu otwartym na zaproszenie Dziekana Wydziału dr hab. Inż. M. Połońskiego oraz  koordynatora ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi wydziału Panią dr inż. Marzenę Lendo-Siwicką przybyło około 150 uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół średnich.

Zaszczycili nas swoja obecnością  nauczyciele i uczniowie z:  Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie, Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Wyszkowie, Liceum Ogólnokształcącego z Odziałem Dwujęzycznym im. Adama Mickiewicza
w Piastowie, Zespołu szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie,  LXIII Liceum Ogólnokształcącego  im. L. Kossutha w Warszawie oraz Zespołu szkół nr 39 im. Prof. E. Jankowskiego w Warszawie.

Dni Otwarte SGGW 2020 charakteryzowały się bogatym programem, obejmującym prezentację uczelni, wydziałów, kierunków studiów, ciekawe wykłady dla maturzystów.  Dni Otwarte otworzył prorektor ds. dydaktyki, prof. dr hab. Kazimierz Tomala. W pierwszym dniu   wydarzenia o godzinie 12.00 odbyło się spotkania z dziekanem wydziału dr hab. Mieczysławem Połońskim, prof. SGGW i prodziekanami Panią dr inż. Małgorzatą Wdowską oraz dr hab. inż Grzegorzem Majewskim, prezentującymi pięć prowadzonych przez Wydział kierunków studiów.  Spotkanie  cieszyło się bardzo wysoką frekwencją.  Po spotkaniu została zorganizowana wycieczka dla chętnych uczniów mająca na celu pokazanie Kampusu Uczelni oraz zwiedzanie laboratoriów Wydziału : Geotechnicznego i Mechanicznego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Pracownikom i Studentom uczestniczącym w Wydarzeniu
za zaangażowanie  oraz Gościom za tak liczne przybycie .

 

Władze Dziekańskie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 

 Dni_SGGW_012020_1 Dni_SGGW_012020_2
Dni_SGGW_012020_5 Dni_SGGW_012020_3

Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony