photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zawieszenie zajęć do odwołania w związku z epidemią COVID-19

poniedziałek 16.03.2020

W związku ze stałym wzrostem liczby zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2 oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie całego kraju wszystkie zajęcia dydaktyczne (stacjonarne, niestacjonarne, studia podyplomowe, obrony dyplomowe, praktyki itp.) na terenie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW zostają zawieszone do odwołania. Z tego względu duża część zajęć odbywa się z wykorzystaniem różnych dostępnych form kształcenia na odległość. Osoby prowadzące zajęcia kontaktują się ze studentami i starostami lat i grup głównie poprzez maile, strony internetowe lub e-hms. Dziekanat udziela informacji wyłącznie telefonicznie i mailowo. W związku z trudnym do przewidzenia rozwojem sytuacji prosimy o śledzenie komunikatów na stronie głównej SGGW i zalecamy stosowanie się do oficjalnych komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Apeluję o rozwagę, odpowiedzialność i włączanie się w niesienie pomocy tym, którzy w tym czasie najbardziej jej potrzebują.

 

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Mieczysław Połoński prof. SGGW


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony