photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


TEACHER-CE – nowy projekt w ramach programu INTERREG Central Europe

wtorek 7.04.2020

Trwający program dla Europy Środkowej (CE), współfinansowany przez Unię Europejską, rozpoczął w ostatnim czasie swego rodzaju eksperyment poprzez łączenie wyników wcześniej finansowanych projektów INTERREG, Horizon2020 i Life oraz opracowywanie na ich podstawie nowych pomysłów, narzędzi lub strategii. W ten sposób zrodził się nowy projekt TEACHER-CE (Wspólny wysiłek na rzecz polepszenia adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu w Europie Środkowej) z partnerami pochodzącymi z czterech różnych projektów CE (RAINMAN, FRAMWAT, PROLINE-CE, SUSTREE). Uniwersytet w Lublanie zapewnia koordynację i jest partnerem wiodącym.

W ciągu najbliższych dwóch lat 12 partnerów projektu pochodzących z 8 krajów (Słowenii, Niemiec, Austrii, Polski, Włoch, Słowacji, Czech i Węgier) i różnych dziedzin – takich jak gospodarka wodna, środowisko, leśnictwo, rolnictwo, meteorologia, planowanie przestrzenne – skoncentruje się na opracowaniu zintegrowanego zestawu narzędzi TEACHER-CE. Narzędzia te będą służyły adaptacji w kwestiach związanych z wodą, takich jak powodzie, ulewne deszcze i zapobieganie ryzyku suszy, poprzez działania małej retencji wodnej i ochronę zasobów wodnych poprzez zrównoważone zarządzanie użytkowaniem terenu w zmieniających sie warunkach klimatycznych. Ten innowacyjny zestaw narzędzi do adaptacji do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku zostanie przetestowany bezpośrednio w 9 obszarach pilotażowych w różnych krajach. Dzięki tym doświadczeniom i bezpośredniej informacji zwrotnej od zainteresowanych stron, które są tak zwanymi Partnerami Stowarzyszonymi w tym projekcie (dostawcy wody, gminy, miasta, ministerstwa, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, agencje ochrony środowiska, parki narodowe), zagwarantujemy stworzenie zoptymalizowanych i dostosowanych do realnych potrzeb narzędzi.

Pod koniec projektu zostanie przygotowana zintegrowana i wspólna strategia promująca i stymulująca przyjęcie innowacyjnego zestawu narzędzi TEACHER-CE do efektywnego wykorzystania przez decydentów w dziedzinie planowania gospodarki wodnejCelem końcowym projektu jest maksymalizacja wykorzystania narzędzi, aby efektywnie uwzględnić adaptacje do zmian klimatu w planach zarządzania powodzią, dorzeczem, suszą oraz regionalne lub lokalne plany przestrzenne.

Strona internetowa projektu


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony