photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Finał konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu Budownictwa i Hydrotechniki – edycja 2020

piątek 16.10.2020

IMG_1945_ico
W dniu 9 października 2020 roku w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie podczas uroczystego rozpoczęcia w nowym roku akademickim 2020/2021 działalności naukowej i dydaktycznej Instytutu Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nagrodzono laureatów III edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu Budownictwa i Hydrotechniki wykonane i obronione na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie oraz wręczono dyplomy promotorom nagrodzonych prac magisterskich.

W gronie nagrodzonych absolwentów znaleźli się:

  1. Pani mgr inż. Agnieszka Bolkowska – promotor: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda
  2. Pani mgr inż. Dominika Gajek – promotor dr inż. Zdzisław Skutnik
  3. Pani mgr inż. Dorota Józwik -promotor: dr inż. Emil Soból
  4. Pan mgr inż. Jacek Marszałek – promotor: dr hab. inż. Adam Kiczko
  5. Pan mgr inż. Adam Matejak – promotor: dr hab. inż. Magdalena Vaverková, prof. SGGW
  6. Pan mgr inż. Mateusz Moroz – promotor: dr inż. Piotr Knyziak
  7. Pan mgr inż. Mateusz Olender – promotor: dr hab. inż. Marek Dohojda
  8. Pani mgr inż. Zuzanna Pragacz – promotor: dr inż. Gabriela Rutkowska
  9. Pan mgr inż. Cezary Sukiennik – promotor: dr inż. Katarzyna Jeleniewicz
  10. Pan mgr inż. Adrian Zygmunciak – promotor: dr inż. Katarzyna Markowska-Lech

Nagrody wręczyli Przedstawiciele Patronów konkursu i jednocześnie Fundatorów nagród:

- mgr inż. Radosław Cichocki – Zastępca Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- dr inż. Radosław Sekunda – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

oraz

Dziekan Wydziału dr hab. inż. Grzegorz Majewski, prof. SGGW i Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda.

Po wręczeniu Nagród, jeden z nagrodzonych absolwentów mgr inż. Jacek Marszałek, przedstawił prezentację pt. „Zastosowanie numerycznej analizy przepływu przy obliczeniach hydraulicznych budowli przelewowej planowanego zbiornika retencyjnego Góra Ropczycka”, dotyczącą zakresu obronionej i wyróżnionej pracy magisterskiej.

W czasie uroczystości wręczono Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Profesorowi Alojzemu Szymańskiemu, byłemu Rektorowi SGGW w Warszawie, byłemu Dziekanowi i prodziekanowi Wydziału.

Pracownikom Instytutu wręczone zostały Nagrody JM Rektora SGGW w Warszawie za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne,
które w imieniu JM Rektora wręczył Prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko – Prorektor ds. Nauki.

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda uroczyście podziękował za wieloletnią pracę Pracownikom Instytutu, którzy z końcem ub. roku akademickiego przeszli na emeryturę:

Prof. dr. hab. inż. Antoniemu Kosmali, Dr. hab. inż. Mieczysławowi Połońskiemu, prof. SGGW, Dr inż. arch. Mirosławie Góreckiej, Dr. inż. arch. Piotrowi Fornalczykowi.

Spośród w/w Pracowników obecny był, były poprzedni Dziekan Wydziału Profesor Mieczysław Połoński, prof. SGGW który w ciepłych słowach przedstawił refleksje ze swojej prawie 45-letniej pracy na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska (wcześniej Wydziale Melioracji Wodnych), wspominając m.in. profesorów którzy znacząco wpłynęli na rozwój i przebieg Jego kariery naukowej.

W uroczystości uczestniczyli:

przedstawiciel władz rektorskich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:
– prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko – Prorektor ds. Nauki,

władze Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska:
- dr hab. inż. Grzegorz Majewski, prof. SGGW – Dziekan Wydziału,
- dr hab. inż. Anna Baryła – Prodziekan (kierunki: Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Architektura krajobrazu),
- dr inż. Małgorzata Wdowska – Prodziekan (kierunki: Budownictwo, Inżynieria i gospodarka wodna),

przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:
- mgr inż. Radosław Cichocki – Zastępca Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- dr inż. Radosław Sekunda – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
- mgr inż. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska – Redaktor Naczelna Przeglądu Budowlanego,
- dr inż. Jarosław Szulc – Instytut Techniki Budowlanej, członek komisji konkursowej OW PZITB i MOIIB za najlepsze prace magisterskie,

oraz Pracownicy Instytutu i absolwenci Wydziału – Laureaci Konkursu.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony