photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Komunikat Rektora ws.prowadzenia zajęć w SGGW

sobota 17.10.2020
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi zajęć dydaktycznych w SGGW.

W trosce o bezpieczeństwo Społeczności Akademickiej SGGW informujemy:

Od 19.10.2020 r. do odwołania – zajęcia, z wyjątkiem zajęć praktycznych, będą odbywały się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z ustalonymi planami zajęć na semestr zimowy. Dotyczy to zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020. Dotyczy to także studiów podyplomowych i zajęć prowadzonych w ramach Uniwersytetu Otwartego SGGW.

Zajęcia praktyczne, szczególnie te odbywające się w klinikach oraz związane z niezbędnym dostępem do infrastruktury laboratoryjnej są prowadzone zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami ustalonymi odpowiednio przez dziekanów wydziałów, dyrektorów instytutów, kierownika Szkoły Doktorskiej SGGW, kierowników studiów doktoranckich w porozumieniu z opiekunami laboratoriów i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Zajęcia z języków obcych i WF odbywają się zdalnie.

Wykaz zajęć terenowych, realizowanych w formie bezpośredniej, zostanie opracowany i opublikowany w terminie późniejszym.

W oczekiwaniu na stosowne rozporządzenie władz państwowych i wytyczne środowiskowe zapraszamy do śledzenia strony SGGW oraz Profilu SGGW na Facebooku.

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony