photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD.

niedziela 28.03.2021

Zapraszamy studentki i studentów kierunku Budownictwo i Inżynieria Środowiska do udziału w bezpłatnym, certyfikowanym szkoleniu z zakresu AutoCAD na poziomie średnio zaawansowanym. Zajęcia z obsługi oprogramowania Autodesk AutoCAD na poziomie średniozaawansowanym prowadzone w formie zajęć zdalnych przez firmę PROCAD – Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym firmy Autodesk. Uczestnicy zajęć uzyskają certyfikat ich ukończenia. Program zajęć obejmuje: wprowadzenie do interfejsu programu, omówienie środowiska programu, zaawansowane typy obiektów, bloki i ich atrybuty, efektywna praca z zestawami wyborów, rysunki odnośników zewnętrznych, obrazy rastrowe, pracę na arkuszach, obiekty aplikacji zewnętrznych, wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru, elementy dostosowawcze programu.

Grupa docelowa:

studenci i studentki którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry studiów I lub II stopnia kierunku Budownictwo lub Inżynieria Środowiska.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Zajęcia w wymiarze 40 godzin lekcyjnych odbywać się będą zdalnie w soboty i niedziele w godzinach od 9 do 17. Harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa. Rekrutacja na zajęcia prowadzona będzie do dnia 3 kwietnia  2021 r. do godz. 24:00. Szczegółowe informacje dostępne na stronie projektu: http://projekt-zpu.sggw.pl/modul-podnoszenia-kompetencji/szkolenie-z-zakresu-obslugi-oprogramowania-autocad-na-poziomie-srednio-zaawansowanym/

Koordynatorem wydziałowym szkolenia jest:

dr inż. Wiesław Ptach

Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska

pokój nr 132, budynek nr 33

email: wieslaw_ptach@sggw.edu.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z033/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony