photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zaproszenie do wzięcia udziału w uzupełniającej rekrutacji na szkolenie z wykorzystania programu Revit MEP.

środa 10.11.2021

REVITMEPZapraszamy studentki i studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska do udziału w bezpłatnym, certyfikowanym szkoleniu z zakresu „Obsługi oprogramowania Autodesk Revit MEP”. Szkolenia prowadzone będą w formie zajęć zdalnych przez firmę PROCAD – Autoryzowane Centrum Szkoleniowe firmy Autodesk.

Grupa docelowa: studenci i studentki którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry studiów I lub II stopnia kierunku Budownictwo, Inżynieria Środowiska  lub Inżynieria i Gospodarka Wodna. W szkoleniu nie mogą uczestniczyć studenci, którzy brali już udział w innych działaniach prowadzonych w ramach projektu POWER 1.

Czas trwania i miejsce szkolenia: Zajęcia w wymiarze 40 godzin lekcyjnych odbywać się będą zdalnie zgodnie z harmonogramem, który podany zostanie po ukończeniu rekrutacji. Rekrutacja na zajęcia prowadzona będzie do dnia 22 listopada  2021 r. do godz. 24:00. Szczegółowe informacje dostępne na stronie projektu:

Koordynatorem wydziałowym szkolenia jest:

dr inż. Wiesław Ptach

Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska

pokój nr 132, budynek nr 33

email: wieslaw_ptach@sggw.edu.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z033/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony