photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego – zajęcia warsztatowe „Revit Architecture”

piątek 19.11.2021

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek kierunku budownictwo w ramach projektu pn.

„ Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”

 Zajęcia warsztatowe „Revit Architecture”

Zapraszamy studentki i studentów kierunku budownictwo do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu wykorzystania oprogramowania  „Revit Architecture” na poziomie podstawowym. Szkolenie prowadzone będzie w formie zajęć zdalnych przez firmę Krzysztof Knapik GRUPA4BIM. Uczestnicy zajęć uzyskają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz nabycie kompetencji i umiejętności objętych szkoleniem, tzn. podstaw pracy w programie Revit Architecture, w tym przygotowania modelu 3D, dokumentacji wraz z opisami, wymiany danych z programami AutoCAD oraz 3ds Max/3ds Max Design, wykonywania wizualizacji modelu.

Szkolenie adresowane jest do studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia i II stopnia kierunku budownictwo w SGGW.

Zajęcia zrealizowane zostaną w wymiarze 24 godzin lekcyjnych, po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa. Planowane terminy zajęć: 8.01, 9.01, 15.01.2022 r.

Koordynatorem wydziałowym szkolenia jest

dr inż. Adam Krajewski
Instytut Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
budynek nr 33, pokój nr 101
email:
adam_krajewski1@sggw.edu.pl

Rejestracja kandydatów prowadzona będzie do dnia 26 listopada 2021 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz formularze dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-budownictwa-i-inzynierii-srodowiska/


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony