photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”- zajęcia warsztatowe „Revit Architecture/MEP”

piątek 19.11.2021

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek kierunku
inżynieria środowiska w ramach projektu
pn.

Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”

Zajęcia warsztatowe „Revit Architecture/MEP”

Zapraszamy studentki i studentów kierunku inżynieria środowiska do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu wykorzystania oprogramowania  „Revit Architecture/MEP” na poziomie podstawowym. Szkolenie prowadzone będzie w formie zajęć zdalnych przez firmę Krzysztof Knapik GRUPA4BIM. Uczestnicy zajęć uzyskają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz nabycie kompetencji i umiejętności objętych szkoleniem, tzn. podstaw pracy w programie Revit Architecture/MEP, w tym modelowania i obsługi narzędzi parametrycznego programu projektowego. Szkolenie jest wprowadzeniem do zaawansowanych zadań, które obsługuje aplikacja Revit MEP (tworzenie instalacji wodociągowych, sanitarnych, przeciwpożarowej, tworzenie obwodów elektrycznych, prowadzenie przewodów, monitorowanie zmian w plikach podłączonych).

Szkolenie adresowane jest do studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia i II stopnia kierunku inżynieria środowiska w SGGW.

Zajęcia zrealizowane zostaną w wymiarze 24 godzin lekcyjnych po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa. Planowane terminy zajęć 4.12, 5.12, 11.12.2021.

Koordynatorem wydziałowym szkolenia jest

dr inż. Adam Krajewski
Instytut Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
budynek nr 33, pokój nr 101
email:
adam_krajewski1@sggw.edu.pl

Rejestracja kandydatów na zajęcia prowadzona będzie do dnia 26 listopafa 2021 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz formularze dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-budownictwa-i-inzynierii-srodowiska/


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony