photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Seminarium

piątek 22.09.2017
Group study

W dniu 26.09.2017 r. (wtorek) w Auli II Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w związku z końcowymi etapami przewodów doktorskich odbędą się seminaria: o godz. 1215 mgr inż. Agnieszki Kiersnowskiej; tytuł prezentacji: „Wpływ czynników chemicznych i termomechanicznych na wytrzymałość geosiatek”; o godz. 1315 mgr. inż. Adama Krajewskiego; tytuł prezentacji: „Wpływ małego zbiornika wodnego na redukcję ładunku rumowiska ...


Zmarł prof. Waldemar Mioduszewski

czwartek 21.09.2017
Prof_Mioduszewski_nekrolog


Program stypendialny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

czwartek 21.09.2017
ogloszenie-studenci-150x150

Studencie, doktorancie! Interesujesz się tematyką wodno-kanalizacyjną? Startuj po stypendium wodociągów warszawskich! Kto może skorzystać z programu? Program stypendialny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. jest adresowany do studentów, którzy podjęli się napisania pracy magisterskiej lub doktoranckiej na temat związany z działalnością naszego przedsiębiorstwa. Co zyskujesz? gwarantowane miesięczne stypendium wsparcie merytoryczne możliwość przeprowadzenia badań w laboratoriach ...


Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2017/2018

środa 20.09.2017
Zaproszenie_inauguracja_2017_18

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska mają zaszczyt zaprosić na Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2017/18 która odbędzie się 3 października 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Auli Kryształowej, ul. Nowoursynowska 166 Treść ogłoszenia


Studenci I roku – wydawanie legitymacji studenckich i podpisywanie umów

środa 20.09.2017
ogloszenie-studenci

Informacja dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydawanie legitymacji studenckich i podpisywanie umów odbywać się będzie w następujących terminach: • 2 października 2017r., godz. 9:00-13:00, sala 219, budynek 33 • 3 października 2017r., godz. 9:00-13:00, sala 332, budynek 33 • 4 października 2017r., godz. 9:00-13:00, sala 219, budynek 33 Warunkiem odebrania legitymacji ...


Ogłoszenie dla studentów I roku studiów niestacjonarnych na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska

wtorek 19.09.2017
ogloszenie-studenci

Warszawa, 2017-09-19 OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW I ROKU, I-go i II-go STOPNIA NA KIERUNKACH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, BUDOWNICTWO Na pierwszym zjeździe, tj. 29/09-01/10. studenci zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu: złożenia ślubowania, podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne, podpisania oświadczenia o wyborze sposobu płatności na studiach niestacjonarnych, dostarczenia orzeczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy (o ile nie zostało ono ...


Podania o wpisy warunkowe, powtarzanie semestru lub przedmiotu dla studiów stacjonarnych

poniedziałek 18.09.2017
ogloszenie-studenci

 TERMIN SKŁADANIA PODAŃ STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Podania z prośbą o wpis warunkowy na kolejny semestr, powtarzanie semestru lub powtarzanie niezaliczonych modułów (przedmiotów) należy składać w dziekanatach dla odpowiednich kierunków studiów w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2017r*. Studenci, którzy mają niezaliczone przedmioty, a nie złożą stosownego podania w wymaganym terminie zostaną skreśleni z listy ...


Dodatkowy termin egzaminu końcowego z języka obcego

poniedziałek 18.09.2017
ogloszenie-studenci

Na wniosek Prodziekanów ds. dydaktyki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zawiadamia o dodatkowym (pozaregulaminowym) terminie egzaminu końcowego dla studentów nieobecnych na egzaminie 14.09.2017r. z powodu choroby lub innych ważnych udokumentowanych okoliczności losowych. Dodatkowy egzamin odbędzie się 28.09.2017. Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność studenta na egzaminie powinny być złożone w sekretariacie SPNJO w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2017r. O godzinach egzaminu prosimy ...


Wnioski o rozłożenie czesnego na raty dla studentów studiów niestacjonarnych

środa 13.09.2017
ogloszenie-studenci

Przyjmowane są wnioski  o rozłożenie czesnego na raty dla roku II, III i IV studiów inżynierskich  oraz II roku studiów magisterskich. Treść ogłoszenia Załącznik 1 - opłaty w roku akademickim 2017/2018


Rekrutacja na studia podyplomowe „Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków”

środa 6.09.2017
termo

Ruszył nabór na studia podyplomowe na  „Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków”. To już VIII edycja studiów na  Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.  Szczegóły rekrutacji:  Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.  Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy kandydata na studia Podanie o przyjęcie na studia Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ...


Następna strona »

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony