photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

SEMINARIA NAUKOWE – ZMIANA GODZIN SPOTKAŃ

środa 20.03.2019
Seminarium Spotkanie

Ze względu na spotkanie Zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z pracownikami Wydziału, godziny planowanych na dzień na 20.03.2019 r. w sali 38 – Katedra Geoinżynierii seminariów naukowych ulegają zmianie i przedstawiają się następująco: o godz. 1315 dr inż. Tomasz Olszowski z Politechniki Opolskiej zaprezentuje swój dorobek naukowy w związku z planowanym wszczęciem postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie ochrona ...


Seminaria naukowe

poniedziałek 18.03.2019
Seminarium Spotkanie

UWAGA!!!     ZMIANA GODZIN SEMINARIÓW   W dniu 20.03.2019 r. (środa) w sali 38 – Katedra Geoinżynierii odbędą się seminaria naukowe: o godz. 1315 dr inż. Tomasz Olszowski z Politechniki Opolskiej zaprezentuje swój dorobek naukowy w związku z planowanym wszczęciem postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska; o godz. 1415 dr inż. Magdalena Michel zaprezentuje swój dorobek naukowy w ...


Seminaria naukowe

sobota 9.03.2019
Seminarium Spotkanie

W dniu 13.03.2019 r. (środa) w Sali Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbędą się seminaria naukowe: o godz. 1115 mgr Marta Utratna przedstawi prezentację pt. „Znaczenie budowy geologicznej doliny rzecznej dla przebiegu wezbrań na przykładzie wybranych fragmentów doliny Bugu” w związku z planowanym wszczęciem przewodu doktorskiego; o godz. 1215 dr inż. Mariusz Żółtowski przedstawi prezentację pt. ...


Dzień Otwarty SGGW 2019 – 23.02.2019r.

czwartek 28.02.2019
Ddzien_Otwarty_SGGW

W dniu 23.02.2019r., w Laboratorium Centrum Wodne SGGW miał miejsce Dzień Otwarty SGGW. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska był reprezentowany przez dziekana wydziału, dr hab. inż. Eugeniusza Kodę, prof. nadzw., prodziekanów: dr inż. Małgorzatę Wdowską, dr inż. Daniela Szejbę i dr inż. Janusza Urbańskiego oraz pełnomocnika ds. kontaktów ze szkołami średnimi - dr inż. Marzenę ...


Dzień Młodego Inżyniera

piątek 22.02.2019
Dzień Młodego Inżyniera - Logo

  DZIEŃ MŁODEGO INŻYNIERA – 5 MARCA 2019 – ZAPRASZAMY! Zapraszamy już po feriach 5 marca 2019 r. (wtorek) na Dzień Młodego Inżyniera, który odbędzie się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w budynku nr 49 Laboratorium – Centrum Wodne SGGW (Kampus SGGW, ul. Ciszewskiego 6, Warszawa). DMI jest organizowany przez miesięcznik „Builder” oraz Wydział Budownictwa i ...


Warsztaty Młodych Inżynierów Budownictwa 28 lutego 2019r

piątek 22.02.2019

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Warszawski we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Dziekanami wydziałów kształcących na kierunkach budowlanych z Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  i Wojskowej Akademii Technicznej zapraszają wszystkich Studentów chcących poznać problemy praktyki zawodu Młodego Inżyniera budownictwa na Warsztaty, które odbędą się w Warszawie 28 ...


Wnioski o rozłożenie czesnego na raty

czwartek 21.02.2019

WNIOSKI O ROZŁOŻENIE CZESNEGO NA RATY DLA ROKU II; III; IV INŻ. oraz II MGR STUDENCI KONTYNUUJĄCY NAUKĘ Termin składania wniosków o rozłożenie czesnego na raty upływa; Dla turnusu : A  i  B do dnia     02 marca 2019r W podaniu należy uwzględnić wariant rat I lub II. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane! Terminy wnoszenia opłat: Wariant I – dwóch rat ...


Seminarium sprawozdawcze

wtorek 19.02.2019
Seminarium Spotkanie

Zaproszenie na Seminarium   Uprzejmie zapraszamy na seminarium, na którym odbędzie się sprawozdanie Katedr i Laboratorium - Centrum Wodne z działalności naukowej w 2018 roku. Miejsce spotkania: Aula II, budynek 33 Termin seminarium: 25.02.2019, g. 12:15 Plan wystąpień:  - Laboratorium - Centrum Wodne - Katedra Geoinżynierii - Katedra Inżynierii Budowlanej - Katedra Inżynierii Wodnej - Katedra Kształtowania Środowiska   Przypominamy, że obecność pracowników jest obowiązkowa. Przewidywana godzina zakończenia ...


Seminaium naukowe dr hab. Piotra Banaszuka

poniedziałek 18.02.2019
Seminarium Spotkanie

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska zaprasza na seminarium dr. hab. Piotra Banaszuka, profesora Politechniki Białostockie: Inżynieria ekologiczna i racjonalne użytkowanie mokradeł w systemie gospodarki obiegu zamkniętego Seminarium odbędzie się dnia 20.02.2019 roku w sali Rady Wydziału Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska o godz. 12:30.   Autoreferat Wykaz osiągnięć naukowych


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Sybis

niedziela 3.02.2019
rozprawa-doktorska-310x233

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprzejmie informują o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Marty Sybis p.t.: „Wpływ dodatku skrobi modyfikowanych oraz nanostrukturalnego srebra stabilizowanego dekstrynami na właściwości fizykochemiczne kompozytów cementowych”. Obrona rozprawy odbędzie się przed Komisją Doktorską 13 lutego 2019 r. o godzinie 12:15 w ...


Następna strona »

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony