photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Godziny dziekańskie w dniu 03.10.2017

czwartek 28.09.2017

W związku z uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2017/2018 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ogłasza godziny dziekańskie w dniu 3 października 2017 (wtorek) w godzinach 14:00-18:00. Treść ogłoszenia


Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018

czwartek 28.09.2017
zaproszenie

REKTOR I SENAT SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE uprzejmie zapraszają na uroczystą INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 podczas której wykład wygłosi PROF. DR HAB. ANDRZEJ ELIASZ „SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY” Uroczystość rozpocznie się 29 września 2017 roku o godzinie 12.00 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166


Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2017/2018

czwartek 28.09.2017
Zaproszenie_inauguracja_2017_18

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska mają zaszczyt zaprosić na Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2017/18 która odbędzie się 3 października 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Auli Kryształowej, ul. Nowoursynowska 166 Treść ogłoszenia


Seminarium

piątek 22.09.2017
Group study

W dniu 26.09.2017 r. (wtorek) w Auli II Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w związku z końcowymi etapami przewodów doktorskich odbędą się seminaria: o godz. 1215 mgr inż. Agnieszki Kiersnowskiej; tytuł prezentacji: „Wpływ czynników chemicznych i termomechanicznych na wytrzymałość geosiatek”; o godz. 1315 mgr. inż. Adama Krajewskiego; tytuł prezentacji: „Wpływ małego zbiornika wodnego na redukcję ładunku rumowiska ...


Zmarł prof. Waldemar Mioduszewski

czwartek 21.09.2017
Prof_Mioduszewski_nekrolog


Studenci I roku – wydawanie legitymacji studenckich i podpisywanie umów

środa 20.09.2017
ogloszenie-studenci

Informacja dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydawanie legitymacji studenckich i podpisywanie umów odbywać się będzie w następujących terminach: • 2 października 2017r., godz. 9:00-13:00, sala 219, budynek 33 • 4 października 2017r., godz. 9:00-13:00, sala 332, budynek 33 • 5 października 2017r., godz. 9:00-13:00, sala 219, budynek 33 Warunkiem odebrania legitymacji będzie dostarczenie, ...


Ogłoszenie dla studentów I roku studiów niestacjonarnych na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska

wtorek 19.09.2017
ogloszenie-studenci

Warszawa, 2017-09-19 OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW I ROKU, I-go i II-go STOPNIA NA KIERUNKACH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, BUDOWNICTWO Na pierwszym zjeździe, tj. 29/09-01/10. studenci zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu: złożenia ślubowania, podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne, podpisania oświadczenia o wyborze sposobu płatności na studiach niestacjonarnych, dostarczenia orzeczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy (o ile nie zostało ono ...


Podania o wpisy warunkowe, powtarzanie semestru lub przedmiotu dla studiów stacjonarnych

poniedziałek 18.09.2017
ogloszenie-studenci

 TERMIN SKŁADANIA PODAŃ STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Podania z prośbą o wpis warunkowy na kolejny semestr, powtarzanie semestru lub powtarzanie niezaliczonych modułów (przedmiotów) należy składać w dziekanatach dla odpowiednich kierunków studiów w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2017r*. Studenci, którzy mają niezaliczone przedmioty, a nie złożą stosownego podania w wymaganym terminie zostaną skreśleni z listy ...


Dodatkowy termin egzaminu końcowego z języka obcego

poniedziałek 18.09.2017
ogloszenie-studenci

Na wniosek Prodziekanów ds. dydaktyki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zawiadamia o dodatkowym (pozaregulaminowym) terminie egzaminu końcowego dla studentów nieobecnych na egzaminie 14.09.2017r. z powodu choroby lub innych ważnych udokumentowanych okoliczności losowych. Dodatkowy egzamin odbędzie się 28.09.2017. Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność studenta na egzaminie powinny być złożone w sekretariacie SPNJO w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2017r. O godzinach egzaminu prosimy ...


Życzenia Wielkanocne

czwartek 13.04.2017
zyczenia

Spokojnych i radosnych Świat Wielkanocnych, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, wiosennego, pogodnego nastroju wszystkim Pracownikom i Studentom życzy Dziekan i Kolegium Dziekańskie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska    


Następna strona »

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony