photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Ogłoszenia dla kandydatów na studia II stopnia, kierunek Ochrona Środowiska

środa 6.12.2017
ogloszenie-studenci-150x150

W imieniu swoim oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na  studiach II stopnia, kierunku Ochrona Środowiska, ZAPRASZAM wszystkich  studentów studiów I stopnia, którzy już planują bądź jeszcze się  zastanawiają nad studiami II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska na SPOTKANIE INFORMACYJNE. Termin: 12.12.2017r. (wtorek), godz. 15:00 Miejsce: Aula III, budynek 33. dr inż. Daniel Szejba Prodziekan ds. Dydaktyki i Promocji


Wciel się w rolę Menadżera Projektu

wtorek 21.11.2017
ogloszenie-studenci-150x150

Gra dla studentów Kiedy?  6 grudnia 2017 r. godz. 12 Gdzie? Sala Wystawiennicza w Centrum Wodnym Szczegóły  


Konferencja podsumowująca projekt „Kampania edukacyjna STOP SMOG”

czwartek 9.11.2017
Stop smog

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą Projekt „Kampania edukacyjna STOP SMOG”, realizowany we współpracy z norweskim partnerem Green Business Norway, a współfinansowaną ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Środowiska. Konferencja odbędzie się 18 listopada 2017 ...


Godziny rektorskie 31.10.2017

piątek 27.10.2017
ogloszenie-studenci-150x150

Pan Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Kazimierz Tomala wyraził zgodę na godziny rektorskie w dniu 31.10.2017 od godziny 14:00 z obowiązkiem odrobienia zająć. Treść zgody


Otwarty konkurs ideowy dla studentów „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego”

niedziela 22.10.2017
konkurs

BGK Nieruchomości i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej organizują otwarty konkurs ideowy dla studentów „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego”   Komunikat prasowy Plakat Regulamin


Terminy egzaminów z języka obcego w roku akademickim 2017/2018

wtorek 17.10.2017
ogloszenie-studenci-150x150

Terminy egzaminów końcowych z języków (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) dla studentów wszystkich rodzajów studiów w roku akademickim 2017/18   1. sesja I zimowa​ 05.02.2018  Poniedziałek stacjonarne, niestacjonarne  2.  Sesja zimowa II (poprawkowa) 16.02.2018  Piątek  stacjonarne, niestacjonarne 3. sesja letnia III 02.07.2018  Poniedziałek  stacjonarne, niestacjonarne 4. sesja letnia IV (poprawkowa) 10.09.2018  Poniedziałek  stacjonarne, niestacjonarne  


Program stypendialny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

czwartek 21.09.2017
ogloszenie-studenci-150x150

Studencie, doktorancie! Interesujesz się tematyką wodno-kanalizacyjną? Startuj po stypendium wodociągów warszawskich! Kto może skorzystać z programu? Program stypendialny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. jest adresowany do studentów, którzy podjęli się napisania pracy magisterskiej lub doktoranckiej na temat związany z działalnością naszego przedsiębiorstwa. Co zyskujesz? gwarantowane miesięczne stypendium wsparcie merytoryczne możliwość przeprowadzenia badań w laboratoriach ...


Studenci I roku – wydawanie legitymacji studenckich i podpisywanie umów

środa 20.09.2017
ogloszenie-studenci

Informacja dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydawanie legitymacji studenckich i podpisywanie umów odbywać się będzie w następujących terminach: • 2 października 2017r., godz. 9:00-13:00, sala 219, budynek 33 • 4 października 2017r., godz. 9:00-13:00, sala 332, budynek 33 • 5 października 2017r., godz. 9:00-13:00, sala 219, budynek 33 Warunkiem odebrania legitymacji będzie dostarczenie, ...


Ogłoszenie dla studentów I roku studiów niestacjonarnych na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska

wtorek 19.09.2017
ogloszenie-studenci

Warszawa, 2017-09-19 OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW I ROKU, I-go i II-go STOPNIA NA KIERUNKACH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, BUDOWNICTWO Na pierwszym zjeździe, tj. 29/09-01/10. studenci zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu: złożenia ślubowania, podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne, podpisania oświadczenia o wyborze sposobu płatności na studiach niestacjonarnych, dostarczenia orzeczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy (o ile nie zostało ono ...


Podania o wpisy warunkowe, powtarzanie semestru lub przedmiotu dla studiów stacjonarnych

poniedziałek 18.09.2017
ogloszenie-studenci

 TERMIN SKŁADANIA PODAŃ STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Podania z prośbą o wpis warunkowy na kolejny semestr, powtarzanie semestru lub powtarzanie niezaliczonych modułów (przedmiotów) należy składać w dziekanatach dla odpowiednich kierunków studiów w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2017r*. Studenci, którzy mają niezaliczone przedmioty, a nie złożą stosownego podania w wymaganym terminie zostaną skreśleni z listy ...


« Poprzednia strona

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony