photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Zapytanie ofertowe na współpracę wydawniczą

czwartek 15.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Lądowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166,  działając na podstawie art. 4.8 ustawy PZP (Dz.U. z 2018 poz. 1986 r. ze zm.) oraz Zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. ze zm., zaprasza wykonawców do złożenia oferty na: Współpracę wydawniczą. Zaproszenie do składania ofert ...


Zapytanie ofertowe na usługi publikacji

środa 16.09.2020
logo_inomel

  Działanie w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III, w ramach projektu pt. „Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego” (INOMEL) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowanego na podstawie Umowy nr BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017. Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ...


Zapytanie ofertowe – elektromagnetyczny czujnik do pomiaru prędkości wody

wtorek 8.10.2019

Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159, działając na podstawie zarządzenia nr 19 z 2014 roku JM Rektora SGGW w Warszawie (z późn. zmianami), w ramach realizacji projektu NCN SONATA14:  “Wpływ zmienności przepływu i ekstremów hydrologicznych na biota rzek i równin zalewowych strefy umiarkowanej ...


Zapytanie Ofertowe na usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

czwartek 19.09.2019

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie art. 4d.1.1 ustawy PZP (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz Zarządzenia nr 19/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r z późniejszymi zmianami, zaprasza do złożenia oferty na: Usługi doradcze w ...


Zapytanie ofertowe – niwelator

wtorek 27.08.2019

Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z siedziba w Warszawie przy ul. Nowoursynowska 166, działając na podstawie zarządzenia nr 19 z 2014 roku JM Rektora SGGW w Warszawie (z późn. zmianami), w ramach realizacji projektu:  “Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture for nutrient retention and ...


Zapytanie ofertowe – rejestratory poziomu wód gruntowych

poniedziałek 26.08.2019

Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z siedziba w Warszawie przy ul. Nowoursynowska 166, działając na podstawie zarządzenia nr 19 z 2014 roku JM Rektora SGGW w Warszawie (z późn. Zmianami), w ramach realizacji projektu:  “Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture for nutrient retention and ...


Zapytanie ofertowe – GPS-RTK

poniedziałek 26.08.2019

Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z siedziba w Warszawie przy ul. Nowoursynowska 166, działając na podstawie zarządzenia nr 19 z 2014 roku JM Rektora SGGW w Warszawie (z późn. zmianami), w ramach realizacji projektu:  “Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture for nutrient retention and ...


Framwat – zapytanie ofertowe na usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

czwartek 4.07.2019
PZP

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie art. 4.8 ustawy PZP (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz Zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r, zaprasza do złożenia oferty na: Usługi doradcze w zakresie badań i ...


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oprogramowania koncepcyjnych modeli symulacyjnych

poniedziałek 3.09.2018
PZP

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie zarządzenia nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) JM Rektora SGGW w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na usługę:  wykonanie oprogramowania koncepcyjnych modeli symulacyjnych i metod szacowania ich parametrów, ...


Zaproszenie do złożenia oferty na indukcyjny miernik natężenia przepływu z logerem

czwartek 30.08.2018
PZP

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie zarządzenia nr 19 z 2014 r. JM Rektora SGGW w Warszawie (ze zmianami),  w ramach realizacji projektu „Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w ...


Następna strona »

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony