photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Skład Rady Wydziału

Członkowie Rady Wydziału
Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie
w kadencji 2016 – 2020
Dziekan: 1. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
Prodziekani: 2. dr hab. Jarosław Chormański, prof. nadzw.
  3. dr inż. Małgorzata Wdowska
  4. dr inż. Daniel Szejba
  5. dr inż. Janusz Urbański
Profesorowie: 6. prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, prof. zwycz.
  7. prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, prof. zwycz.
  8. prof. dr hab. inż. Stefan Ignar, prof. zwycz.
  9. prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach, prof. zwycz.
  10. prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak, prof. zwycz.
  11. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, prof. zwycz.
  12 prof. dr hab. inż. Józef Mosiej, prof. zwycz.
  13. prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański, prof. zwycz.
  14. prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski, prof. nadzw.
  15. prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita, prof. nadzw.
  16. prof. dr hab. inż. Edmund Kaca, prof. nadzw.
  17. prof. dr hab. inż. Ivan Kernytskyy, prof. nadzw.
  18. prof. dr hab. inż. Michał Knauff, prof. nadzw.
  19. prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. nadzw.
  20. prof. dr hab. inż. Kazimierz  Piekut, prof. nadzw.
  21. dr hab. Tomasz Falkowski, prof. nadzw.
  22. dr hab. inż. Ryszard Oleszczuk, prof. nadzw.
  23. dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz, prof. nadzw.
  24. dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. nadzw.
  25. dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof. nadzw
  26. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. nadzw.
  27. dr hab. inż. Volodymyr Trach, prof. nadzw.
  28. dr hab. Monika Wągrowska, prof. nadzw.
  29. dr hab. Ewaryst Wierzbicki, prof. nadzw.
 Doktorzy habilitowani:  30. dr hab. inż. Sławomir Bajkowski
31. dr hab. inż. Tomasz Gnatowski
  32. dr hab. inż. Mirosław Lipiński
  33. dr hab. inż. Grzegorz Majewski
  34. dr hab. Dorota Mirosław-Świątek
35. dr hab. Paweł Oglęcki
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 36. dr inż. Andrzej Brandyk
37. dr inż. Magdalena Frąk
  38. dr inż. Leszek Hejduk
  39. dr inż. Agnieszka Karczmarczyk
  40. dr inż. Marzena Lendo-Siwicka
  41. dr inż. Marcin Małuszyński
  42. dr inż. Katarzyna Markowska-Lech
  43. dr inż. Konrad Podawca
  44. dr inż. Wiesław Ptach
  45. dr inż. Wojciech Sas
Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi: 46. mgr inż. Jacek Gładecki
47. mgr inż. Piotr Nowak
  48. inż. Krzysztof  Karyłowski
  49. Ewa Kazubek
  50. Robert Zakowicz
Przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich:  51. mgr inż Anna Miszkowska
Przedstawiciele studentów: 52. Agata Arseniuk
53. Anna Błaszczak
  54. Rafał Bondaruk
  55. Wiktoria Karwat
  56. Dominika Koluch
  57. Kamil Korczak
  58. Karlina Kosińska
  59. Mikołąj Kucharski
  60. Aeta Niemyjska
  61. Kinga Olszewska
  62. Ilona Pieńkowska
  63. Kamil Zając
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” dr inż. Marcin Krukowski
Sekretarz Urszula Gudanowska

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony