photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Skład Rady Wydziału

Członkowie Rady Wydziału
Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie
w kadencji 2016 – 2020
Dziekan: 1. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
Prodziekani: 2. dr hab. Jarosław Chormański, prof. nadzw.
3. dr inż. Małgorzata Wdowska
4. dr inż. Daniel Szejba
5. dr inż. Janusz Urbański
Profesorowie: 6. prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, prof. zwycz.
7. prof. dr hab. inż. Stefan Ignar, prof. zwycz.
8. prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach, prof. zwycz.
9. prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak, prof. zwycz.
10. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, prof. zwycz.
11. prof. dr hab. inż. Józef Mosiej, prof. zwycz.
12. prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański, prof. zwycz.
13. prof. dr hab. inż. Edmund Kaca, prof. nadzw.
14. prof. dr hab. inż. Ivan Kernytskyy, prof. nadzw.
15. prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. nadzw.
16. prof. dr hab. inż. Kazimierz Piekut, prof. nadzw.
17. dr hab. Tomasz Falkowski, prof. nadzw.
18. dr hab. inż. Grzegorz Majewski, prof. nadzw.
19. dr hab. inż. Ryszard Oleszczuk, prof. nadzw.
20. dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz, prof. nadzw.
21. dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. nadzw.
22. dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof. nadzw
23. dr hab. inż. Volodymyr Trach, prof. nadzw.
24. dr hab. inż. Magdalena Vaverková, prof. nadzw.
25. dr hab. Ewaryst Wierzbicki, prof. nadzw.
 Doktorzy habilitowani: 26. dr hab. inż. Sławomir Bajkowski
27. dr hab. inż. Piotr Dąbrowski
28. dr hab. inż. Tomasz Gnatowski
29. dr hab. inż. Leszek Hejduk
30. dr hab. inż. Marek Kalenik
31. dr hab. inż. Agnieszka Karczmarczyk
32. dr hab. inż. Mirosław Lipiński
33. dr hab. Dorota Mirosław-Świątek
34. dr hab. Paweł Oglęcki
35 dr hab. Mikołaj Piniewski
36. dr hab. inż. Maja Radziemska
37. dr hab. inż. Tomasz Rozbicki
38. dr hab. inż. Wojciech Sas
39. dr hab. inż. Barbara Tomczyk
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 40. dr inż. Andrzej Brandyk
41. dr inż. Magdalena Frąk
42. dr inż. Joanna Fronczyk
43. dr inż. Krzysztof Karsznia
44. dr inż. Marzena Lendo-Siwicka
45 dr inż. Maciej Malarski
46. dr inż. Marcin Małuszyński
47. dr inż. Katarzyna Markowska-Lech
48. dr inż. Konrad Podawca
49. dr inż. Simon Rabarijoely
50. dr inż. Krzysztof Wieśniewski
Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi: 51. mgr inż. Jacek Gładecki
52. mgr inż. Piotr Nowak
53. inż. Krzysztof  Karyłowski
54. Ewa Kazubek
55. Robert Zakowicz
Przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich: 56. mgr inż Anna Miszkowska
Przedstawiciele studentów: 57. Agata Arseniuk
58. Anna Basińska
59. Anna Błaszczak
60. Rafał Bondaruk
61. Wiktoria Karwat
62. Krzysztof Kłos
63. Kamil Korczak
64. Karolina Kosińska
65. Mikołaj Kucharski
66. Aneta Niemyjska
67. Ilona Pieńkowska
68. Kamil Zając
69. Krzysztof Zouner
70. Łukasz Żukowski
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” dr inż. Marcin Krukowski
Sekretarz Rady Wydziału Urszula Gudanowska

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony