photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


HISTORIA

Początkiem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska było utworzenie w roku akademickim 1946/1947, z inicjatywy prof. Stanisława Turczynowicza Sekcji Melioracji, przy Wydziale Rolnym SGGW. Sekcja ta w roku 1948/1949 została przekształcona w Oddział Melioracji Wodnych, a następnie w roku 1950/1951 w Wydział Melioracji Rolnych, a w roku 1954/1955 w Wydział Melioracji Wodnych. Pod tą nazwą wydział działał do roku akademickiego 1989/1990, kiedy przekształcił się w Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, a w 2000 r. zmienił nazwę na Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Przez wiele lat wydział borykał się z ogromnymi trudnościami lokalowymi. Wykłady i ćwiczenia dla studentów odbywały się w pomieszczeniach zlokalizowanych w różnych punktach Warszawy. Dopiero w 1971 r. wydział przeniósł się do nowo wzniesionego budynku przy ul. Nowoursynowskiej 159. W budynku znajdują się odpowiednio przygotowane sale wykładowe oraz laboratoria dydaktyczne i naukowe wyposażone w nowoczesną aparaturę. Od październiku 2003 wydział ma dodatkowo możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w nowo wybudowanym, doskonale wyposażonym budynku, zlokalizowanym bezpośrednio w sąsiedztwie siedziby wydziału. Organizację wydziału doskonalono przez cały okres jego istnienia. Początkowo były to struktury instytutowe, następnie katedralne a w 2008 roku utworzono cztery katedry reprezentujące szeroki zakres zainteresowań naukowo-badawczych i dydaktycznych. W okresie istnienia wydziału można wyróżnić okresy o różnym czasie trwania studiów i różnym trybie kształcenia studentów. Opierając się na zdobytych doświadczeniach stale doskonalono program studiów. Od roku akademickiego 2003/04 wydział, jak i cała SGGW, przeszedł zgodnie z Porozumieniem Bolońskim na system studiów dwustopniowych. Wymagało to opracowania nowych, obecnie obowiązujący programów studiów. Są one zgodne z obowiązującymi standardami nauczania, zatwierdzonymi przez MNiSW. Ze względu na częste zmiany standardów kształcenia zawarte w informatorze programy mogą ulegać drobnym korektom wprowadzanym przez Radę Wydziału w trakcie trwania studiów. Zarówno kierunek Budownictwo (w 2004 roku) jak i Inżynieria Środowiska (w 2007 roku) przeszły akredytację i uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W 2010 roku infrastruktura wydziału wzbogacona została o nowy budynek Centrum Wodnego – zespół laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt badawczy. Wraz z początkiem roku 2011 wydział zmienił nazwę z dotychczasowej – Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, na: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.  Mamy prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, oraz doktoryzowania w zakresie nauk technicznych co pozwala na kształcenie m. in. własnej kadry dydaktycznej i naukowej.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony