photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Komisja do spraw Dydaktyki

Komisja ds. Dydaktyki

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

w kadencji 2016 – 2020

 

Prodziekan ds. Dydaktyki (kierunki: Budownictwo, Inżynieria środowiska)

 – dr inż. Małgorzata Wdowska

Prodziekan ds. Dydaktyki i Promocji (kierunki: Ochrona środowiska, Inżynieria i gospodarka wodna)

 – dr inż. Daniel Szejba

Prodziekan ds. Dydaktyki i Rozwoju (studia niestacjonarne)

 - dr inż. Janusz Urbański

Przewodniczący: dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. nadzw. SGGW

Sekretarz:  dr inż. Joanna Fronczyk

 

Zespół ds. kierunku Budownictwo

 1. prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański – przewodniczący
 2. dr inż. Zdzisław Skutnik – sekretarz
 3. dr hab. inż. Sławomir Bajkowski
 4. dr inż. Andrzej Brandyk
 5. dr inż. Marek Dohojda
 6. Mikołaj Kucharski – przedstawiciel studentów

Zespół ds. kierunku Inżynieria Środowiska

 1. dr hab. inż. Agnieszka Karczmarczyk – przewodnicząca
 2. dr inż. Magdalena Michel – sekretarz
 3. dr hab. inż. Marek Kalenik
 4. dr hab. Dorota Mirosław – Świątek
 5. dr inż. Mariusz Lech
 6. dr inż. Jan Szatyłowicz
 7. Tomasz Kulaszewski – przedstawiciel studentów

Zespół ds. kierunku Ochrona Środowiska

 1. dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz, prof. nadzw. SGGW – przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Grzegorz Majewski, prof. nadzw. SGGW – sekretarz
 3. dr hab. Tomasz Falkowski, prof. nadzw. SGGW
 4. dr hab. inż. Leszek Hejduk
 5. dr inż. Daria Sikorska
 6. dr inż. Lidia Reczek
 7. Łukasz Żukowski – przedstawiciel studentów

Zespół ds. kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna

 1. dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof. nadzw. SGGW – przewodniczący
 2. dr inż. Ignacy Kardel – sekretarz
 3. dr hab. inż. Tomasz Gnatowski
 4. dr hab. inż. Marek Kalenik
 5. dr inż. Tomasz Stańczyk
 6. dr Grzegorz Wrzesiński
 7. Krzysztof Zouner – przedstawiciel studentów

Zespół ds. praktyk

 1. dr inż. Marcin Krukowski – przewodniczący
 2. dr inż. Marcin Małuszyński – sekretarz
 3. dr hab. inż. Marek Kalenik
 4. dr inż. Marek Bajda
 5. dr inż. Agnieszka Bus
 6. dr inż. Marek Dohojda
 7. dr inż. Katarzyna Jeleniewicz
 8. dr inż. Marzena Lendo-Siwicka
 9. dr inż. Piotr Siwicki
 10. dr inż. Piotr Wichowski
 11. mgr inż. Grzegorz Kurzawski
 12. Mikołaj Kucharski – przedstawiciel studentów

Zespół ds. studiów anglojęzycznych

 1. dr hab. inż. Mirosław Lipiński – przewodniczący
 2. dr Marek Giełczewski – sekretarz
 3. dr hab. Paweł Oglęcki
 4. dr inż. Daria Sikorska
 5. dr inż. Marek Chalecki

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony